HunEngDeuPln
háttér
 

Közelgő eseményeink

Heti hirdetés bejegyzések

Hirdetés 2022. május 15-én

Hirdetés 2022. május 15-én - 2022. május 15.

  Amint már korábban is említettem, templomunkban és templomunk körül még két munkafolyamatot fogunk elvégezni május hónap folyamán: - Az első: a sekrestye belső festése és a sekrestye bútorzata egy részének az átfestése is szükségessé vált. Ezeket a munkákat, tehát a festést a holnapi nappal fogják megkezdeni. - A máso...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. május 8-án

Hirdetés 2022. május 8-án - 2022. május 8.

Mindenek előtt szeretném megköszönni a Rózsafüzér-társulat tagjainak, valamint azoknak is, akik hozzájuk csatlakozva felköszöntöttek ma egy hete, a reggel 8-kor kezdődő szentmise végén. Isten áldását kérem rájuk és családjuk minden tagjára. Természetesen szeretném ezt a köszöntést és jókívánságot viszonozni egy közös szentmisével, ahogyan már ma egy hete is említettem. Mivel már június közepéig...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. május 1-én

Hirdetés 2022. május 1-én - 2022. május 1.

Az előttünk álló héten van május hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja: - Csütörtökön és pénteken a szentmisék este fél 6-kor (17.30) kezdődnek. Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd a mise végén szentségimádást végzünk. - Pénteken pedig meglátogatom egyházk...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. április 24-én

Hirdetés 2022. április 24-én - 2022. április 24.

Amint mindannyian látjuk, elkészült a templomunk udvarán lévő kereszt is. Hálásan köszönöm meg mindazoknak a munkáját és segítségét, akik szívükön viselték keresztünk újjáépítését, felújítását. Ezzel összefüggésben szeretném tájékoztatni a híveket arról, hogy az előttünk álló hónap, azaz május folyamán két olyan munkamenet lesz még, ami a hétköznapi szentmisék bemutatásának a helyét...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. április 17-én

Hirdetés 2022. április 17-én - 2022. április 17.

Lelkigyakorlatunk estéin 62.445.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából. Ebből az összegből 60.000.- ft-ot fogadott el Péter atya és hálás szívvel köszönte meg. Az összeg többi részét pedig a templom díszítésére adományozta. Jó magam is köszönettel tartozom mindazoknak, akik részt vettek ezeken az estéken és igyekeztek felkészülni egyházunk legnagyobb, legfontosabb ünnepére, a Húsvétra. ...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. április 10-én

Hirdetés 2022. április 10-én - 2022. április 10.

Ma egy hete a szentföld javára tartottunk országos gyűjtést. A hívek perselyadományából összesen 50.510.- ft. gyűlt össze. Ezt az összeget, azaz 50.000.- ft-ot a hét közepén adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. A templomunkban összegyűlt természetbeni adományokat a nagyhét elején juttatjuk el azok szá...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. április 3-án

Hirdetés 2022. április 3-án - 2022. április 3.

Amint mindannyian látjuk, a héten, csütörtökön kezdtük el a templomunk előtt lévő keresztünk felújítását, átépítését. Erről szeretném most néhány mondatban tájékoztatni a híveket: - Miután megbontottuk, világossá vált, hogy a kereszt felső része már évtizedekkel korábban megsérülhetett több alkalommal és több helyen is, hiszen hungarocellel tömítetté...
Tovább a részletekre...
hirdetés 2022. március 27-én

hirdetés 2022. március 27-én - 2022. március 27.

A hét folyamán, szerdán és csütörtökön történt a templomunk tornyában lévő harangok rendbetétele. Erről szeretnék most néhány szóban tájékoztatást nyújtani a híveknek: - A tavalyi felmérés szerint szükségessé vált a harangok felfüggesztésének, tartószerkezetének és ebből következően a villamosításuknak, valamint a harangnyelveknek is a cseréje.
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. március 20-án

Hirdetés 2022. március 20-án - 2022. március 20.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindazoknak a helybeli híveknek a kedvességét és figyelmességét, akik Szt. József, Anyaszentegyházunk fővédőszentjének ünnepe alkalmából akár személyesen, akár telefonon, vagy pedig a hírközléstechnika, az informatika eszközeit használva felköszöntöttek, továbbá imáikban is megemlékeztek rólam, valamint átadták ajándékaikat. Isten áldása kísérje minden jó sz...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. március 13-án

Hirdetés 2022. március 13-án - 2022. március 13.

A püspökkari körlevéllel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni: - Kérek mindenkit, aki szeretne tartósélelmiszert hozni, az tegye meg az előttünk álló napokban, hetekben, hozza ide a templomba és hagyjuk ott a hátsó padok mögött. - Az elmúlt napokban ismét beszéltem immáron egyházmegyénk karitász igazgatójával, aki arról t...
Tovább a részletekre...
      ... 3 4 5 6 7 
8
  9 10 11 12 13 ...