HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2019. szeptember 01.

Amint már korábban is hirdettem, egyházközségünk Szentkúti zarándoklata jövő szombaton, azaz szeptember 07-én van. Szombaton reggel 6-kor indulunk innen a Templomtól, ezért kérem a zarándokokat, hogy reggel ?-ed 6-ra jöjjünk ide, mert szeretnénk pontosan indulni. Az esti órákban, azaz 18.00, 19.00 óra körül várható a visszaérkezésünk, szintén ide a Templomhoz. Ez a búcsúi alkalom egyben annak az egyházközségi felkészülésnek is a nyitánya, amellyel szeretnénk alkalmasabbakká válni a jövő évi budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra, ugyanakkor ezen az ünnepi zarándoklaton, Kisboldogasszony ünnepén, ad hálát a Ferences Rend azért, hogy 30 évvel ezelőtt ismét visszatérhettek Szentkútra, ősi zarándokközpontjukba. Igen szép eseménynek lehetünk majd a részesei. A szentkúti zarándoklat útiköltsége 4.000.- ft/fő. Jelentkezni lehet még személyesen a plébánián az útiköltség befizetésével együtt az előttünk álló héten. Hívjuk és várjuk a Kedves Zarándoktestvérteket erre a hálaadó, szentkúti búcsúra.
 
A zarándoklat miatt jövő szombaton reggel nem lesz szentmise itt a Templomban, helyette reggel ? 8-kor rózsafüzér ima lesz, ugyanakkor ez a szombat elsőszombat is, így a Tisztítóhelyen szenvedő lelekekért a szentmisét az előttünk álló héten, szerdán reggel végezzük el.
 
Az előttünk álló héten, csütörtökön, a szentmise nem reggel, hanem este 6-kor (18.00) lesz, mivel ezt a szentmisét egy fiatal párért mutatjuk, mint a házasságkötésük előtti nászmisét.
 
Az előttünk álló héten, pénteken van szeptember hónap elsőpéntekje, így a reggeli szentmisét a rózsafüzértársulat élő és ? tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát. A délelőtti órákban pedig meglátogatom egyházközségünk betegeit, hogy tudják elvégezni gyónásukat és áldozásukat.
 
A hitoktatással kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
 • Mivel az iskolai tanítás a holnapi nappal kezdetét veszi, így az iskolai hittanórák, vagyis a hit-és erkölcstan órák is az előttünk álló héten kezdődnek el, és az iskolai hittanhoz szükséges könyveket a gyerekek az előttünk álló időszakban, szeptember végéig meg fogják kapni. Az iskolai hittanórák rendjét, vagyis, hogy melyik napokon lesznek a különböző iskolákban, azt majd később, amikor már állandóbbá válik az órarend, fogom kihirdetni.
 • A plébániai hittanórák egy héttel később kezdődnek, tehát az előttünk álló héten még nem lesznek. A hittankönyveket, amennyiben szükséges, legkésőbb szintén e hónap végéig adjuk oda a gyerekeknek. Az elsőáldozásra készülő gyerekek számára a plébániai hittan, akik jövő szeptemberben lesznek elsőáldozók a Kongresszuson, szombaton délelőtt 10-tól kezdődik. A nyár folyamán megbérmáltak számára pedig szeretnénk egy ifjúsági hittant indítani, ami egyenlőre, szintén szombaton egy órával később, délelőtt 11-tól veszi kezdetét. Azokat a fiatalokat várjuk tehát erre a hittanra, akik akár most, vagy már korábban is a bérmálás szentségéhez járultak, és szeretnének hitükben még inkább elmélyülni.
 • Mindkét hittancsoport hittanóráinak a helye: a Közösségi Házunk hittanterme. Tehát az előttünk álló szombaton még nem, hanem egy héttel később, szeptember 14-én mindkét csoport tagjai számára kezdődik, folytatódik Közösségi Házunkban a hittan, ahová várjuk a gyerekeket, illetve megbérmált, felnőtt fiataljainkat.
 • Folytatódik tovább a felnőttek számára tartott bibliaóra is keddenként az esti mise után. Az előttünk álló héten, kedden, azaz holnap után még nem lesz bibliaóra, hanem csak egy héttel később, azaz szeptember 10-én.
 • A korábbi évekhez hasonlóan jó magam Debrecenben, a Szent József Gimnáziumban fogok tanítani, ezért szerdánként és csütörtökönként a reggeli szentmisék után indulok, és így napközben távol leszek a Plébániától. Ezen a két napon személyesen csak a délutáni, inkább az esti órákban vagyok elérhető.
 • A korábbi évekhez hasonlóan jó magam Debrecenben, a Szent József Gimnáziumban fogok tanítani, ezért szerdánként és csütörtökönként a reggeli szentmisék után indulok, és így napközben távol leszek a Plébániától. Ezen a két napon személyesen csak a délutáni, inkább az esti órákban vagyok elérhető.
Házassági hirdetés:
 • Varga István ref. vall. debreceni születésű külföldön lakó nőtlen ifjú feleségül veszi; Szentjóbi Anna rk. vallású lengyelországi születésű, külföldön lakó hajadont. Hirdetve 2X.
  Aki bármilyen akadályt tud e fiatal párról, kérem, jelezze a plébánián.
A jövő vasárnapi, esti szentmisével kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy szeptember 08-án az esti szentmise már nem itt lesz a Plébániatemplomban, hanem jövő vasárnap este 19.00-kor már a Kápolnában fogunk misézni.

 

Miserend (2019. szeptember 02 - 08.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17:30 Gócs János ? nm.
 • SZERDA
  • 07:30 Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.
 • CSÜTÖRTÖK
  • 18:00 Pozsgai Andrea-Szabó István ifjú párért nászmise
 • PÉNTEK
  • 07:30 Rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért nm.
 • SZOMBAT
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise
   • 10:00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 19:00 Szentmise
Mához két hétre, azaz szeptember 15-én, vasárnap, a délelőtt 10-kor kezdődő szentmisében szeretnék hálát adni az elmúlt 50 év kegyelmeiért, amely hálaadó szentmisére tisztelettel hívom és szeretettel várom a helybeli Híveket, Egyházközségünk tagjait, természetesen mindenkit. A hálaadó szentmisét követően pedig várom a Testvéreket a Közösségi Házunkba egy szerény vendéglátásra, ahogyan volt ez tavaly, az ezüstmise után is. Bízom benne, hogy minél többen tudunk hálát adni itt, az Isten Hajlékában imádságos lélekkel.
 
Most pedig, mivel elsővasárnap van, így megáldom a Rózsafüzér-társulat titkait, majd elvégezzük szentségimádásunkat, és azt követően lesz a titokcsere.

2019-09-01
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás