HunEngDeuPln
háttér
 

Hitoktatás

Kedves szülők!

Kedves fiatalok!

Kedves gyerekek!

Amikor egy kisgyermek elindul és megteszi az első lépéseket, ez az esemény hatalmas öröm családja számára. Lassan-lassan felfedezi az őt körbevevő világot. Egyre távolabb merészkedik a szülőktől és egyre közelebb azokhoz, akik, és amik jobban érdeklik őt.

Így van ez az emberekkel való kapcsolatainkban, sőt az Istennel való személyes kapcsolatunkban is. Ebben segít a hittan, a hitoktatás.

A helyi, hajdúszoboszlói Római Katolikus Egyházközség igyekszik jelen lenni a hittanórák, a hitoktatás által a városi óvodákban és városunk általános iskoláiban is azért, hogy segítse megtenni az első lépéseket, majd pedig magabiztosabbá, önállóvá válni a hit területén, az Istennel való kapcsolatunkban, annak elmélyítésében.

Ezért arra kérünk minden szülőt és gyermeket, hogy válasszák/válasszátok a római katolikus hit-és erkölcstant az általános iskolákban.

Az iskolai hitoktatáson kívül egyházközségünk Közösségi Házában (Bocskai u. 6-8) is vannak hittanórák a különböző korú gyermekek számára:

Arra kérünk mindenkit, hogy akár személyesen, akár telefonon érdeklődjön egyházközségünk plébánosánál, József atyánál (Bocskai u. 1; 30/44-53-447) a hittannal, a hitoktatással, a szentségekre felkészítő hittanórákkal kapcsolatban.

Segítünk abban, hogy megtedd az első lépéseket Isten felé, és magabiztosan tudj vele együtt haladni életed útján. Szeretettel várunk mindenkit.

Imával és hálával: József atya