HunEngDeuPln
háttér
 

Plébánosunk

Dr. Lipták József

Dr. Lipták József József atya 1969. szeptember 13-án született Nyíregyházán. 1993. június 19-én Egerben szentelték pappá. Életútja

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Egy nyírségből származó család első gyermekeként láttam meg a napvilágot, hiszen Nyíregyháza mellett, Napkor községben nőttem fel, és itt is végeztem el általános iskolai tanulmányaimat. A szülői házban hittel, szeretettel neveltek, formáltak, hiszen nem hiányzott ebből a családi légkörből a közös, együtt végzett ima, a rendszeres, vasárnapi és ünnepnapi szentmiséken, szertartásokon való részvétel. Ebben a szellemben, ezen az úton járva igyekeztek felkészíteni szüleim az önálló életre. Egy egyszerű, szabolcsi családból származom tehát, ahol ketten, a húgommal együtt nevelkedtünk fel, gyarapodtunk és igyekeztünk megkeresni magunk számára az Isten által nekünk kijelölt utat.

A papság gondolatával középiskolás koromban foglalkoztam komolyan. Ez irányú tanulmányaimat Nyíregyházán végeztem el, és ahogyan közeledett az érettségi, úgy nehezedett az ember vállára a döntés súlya: Istent szolgáljam az Ő papjaként, vagy utasítsam vissza hozzám szóló meghívását? 1987-ben úgy döntöttem, hogy jelentkezek az Egri Papnevelő Intézetbe, ahol egy évvel később, 1988-ban kezdtem meg teológiai tanulmányimat, hiszen egy évet a Magyar Néphadseregben töltöttem el sorkatonai szolgálatban.

A következő öt esztendő (1988-1993) meghatározó volt számomra, mert itt kezdődött el a pappá formálódásom időszaka. A tanulmányi évek végén, 1993-ban pappá is szenteltek az egri Bazilikában. Ez az esztendő fontos volt nemcsak nekem, hanem az egész Magyar Katolikus Egyháznak is, hiszen ekkor rendeződnek újjá a magyarországi egyházmegyék és megalakul a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye.

Az új egyházmegye első püspöke arra kért meg, hogy legyek az ő személyi titkára, így papi szolgálatom első három évét, az 1993 és az 1996 közötti időszakot, Debrecenben, a Püspöki Hivatalban töltöttem el püspöki titkárként. A következő két esztendő, az 1996 és az 1998 közötti időszak, a tanulás, a képzés, a szellem pallérozása fényében telt el. Főpásztorom az Örök Városba, Rómába küldött, hogy teológiai tanulmányaimat folytassam tovább és a tanulmányi évek végén, 1998-ban kánonjogi szaklicenciátussal érkeztem haza Rómából.

Hazaérkezésem után kezdődtek el a lelkipásztori munkáról szóló évek, hiszen egy évet, 1998 és 1999 között, Kisvárdán töltöttem el, mint káplán, segédlelkész, majd 1999 és 2013 között egy szabolcsi községben, Geszteréden és a hozzá tartozó egyházközségekben láttam el a plébánosi feladatot. A plébánosi évek alatt szerettem volna tökéletesíteni teológiai tanulmányaimat, így 2006-ban, Budapesten szereztem PhD doktori fokozatot kánonjogból.

2013. augusztus 1-től, Főpásztorunk ismételt kérése alapján, a hajdúszoboszlói Római Katolikus Egyházközségben folytatom lelkipásztori tevékenységemet. Bízom benne, hogy mindazt, amit itt is közösen el fogunk végezni, Isten dicsőségét és mindannyiunk lelki gyarapodását, fejlődését szolgálja.