HunEngDeuPln
háttér
 

Ügyintézés a plébánián

Keresztlevél

A leggyakrabban keresztlevél kiállítását kérik a Plébániától. A keresztlevél a kereszteltek anyakönyvéből készült kivonat. Elsőáldozás, bérmálás és házasságkötés előtt van rá szükség. A keresztlevél kállításához meg kell adni: a nevet, születési helyet és időpontot és az édesanya nevét. Nagyon meggyorsítja az ügyintézést, ha behatárolják a keresztelés időpontját (csecsemő korban, egy-két éves korban…); és helyszínét: melyik templomban volt a keresztelés.

Házasságlevél

Házassági peres eljárás(rendszerint egy házasság érvénytelenségének kimondására irányuló eljárás) esetén van rá szükség.

Igazolások

Ha valakit felkérnek keresztszülői, bérmaszülői vagy házassági tanúi tisztségre, a felkért személynek az állandó lakóhelye szerint illetékes plébániához kell fordulnia ezen igazolásért. Keresztszülő és bérmaszülő csak megbérmált személy lehet, valamint ha házas, akkor szentségi házasságban kell, hogy éljen. Egyébként az említett szentség kiszolgáltatásnak csak tanúja lehet. Házassági tanúi tisztséghez elegendő a megkeresztelt mivolt.

Keresztelési engedély

Ha a szülők gyermeküket nem a lakóhelyük szerint illetékes plébánián kívánják megkereszteltetni, akkor a lakóhely szerint illetékes plébániától ehhez hozzájárulást kell kérni.

Elbocsátó házasságkötésre

Ha a jegyesek egyike sem rendelkezik állandó lakóhellyel azon a plébánián, ahol házasságot szeretnének kötni, akkor legalább egyikőjük lakóhelye szerint illetékes plébániájától elbocsátót kell kérni arra a helyre, ahol házasodni szeretnének. Ezt természetesen előzőleg egyeztetniük kell azon a plébánián, ahol házasodni kívánnak.