HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. június 28-án

Hála Istennek, mivel enyhülés mutatkozik a korábbi járványhelyzetben, így vissza tudtunk költözni Templomunkba, vagyis ezentúl a szentmiséinket, szertartásainkat itt a Plébániatemplomban végezzük el, mutatjuk be, mind hétköznaponként, mind pedig vasárnaponként. Jövő vasárnap már két szentmise lesz itt a Templomban, a szokott időben, azaz reggel 8-kor és délelőtt 10-kor kezdődnek majd.

Visszatekintve az elmúlt néhány hétre, hónapra a köszönet szavai fogalmazódnak meg bennem. Hálával tartozok mindazoknak, akik abban voltak segítségünkre, hogy a Közösségi Házunk udvarán a vasárnapi szentmiséinket bemutathattuk, vagyis segítettek a misézőhely kialakításában, továbbá a vasárnapi szentmisék előtt a szükséges eszközök ki-és a misék utáni visszapakolásában.

Tovább hálával tartozom azoknak is, akik a Kápolna takarításában segítettek, így lehetővé vált ott az elmúlt két hét folyamán a hétköznapi szentmisék bemutatása.

Végül pedig hálás vagyok azért is, hogy itt a Templomban segítettek szintén a takarításban, a Templom rendbe tételben. Istenünk áldása kísérje minden jó szándékú, segítőkész Hívünk életét, családját és munkáját.

A holnapi napon van június 29, amikor is megünnepli egyházunk Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepét. Ünnepi szentmisénk este 6-kor (18:00) kezdődik majd itt a Templomban.

Az előttünk álló héten van július hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja.

Jövő vasárnap van július hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, elvégezzük elsővasárnapi szentségimádásunkat, azt követően pedig a titokváltás lesz.

Miserend (2020. 06. 29-07. 05.):

Képviselőtestületi tagok eskütétele, amely a következőképpen történik: egyenként jöjjünk ide, az oltár elé, és tegyük a bal kezünket az állványon lévő Bibliára, jobb kezünket a szívünkre, majd pedig mondjuk el az eskü szövegét. Kérem, a most esküt tevő tagoktól, hogy miután átvonultunk a Plébánia udvarára, jöjjenek be a Plébániára, hogy tudjam odaadni a kinevezési okmányaikat.

Köszönet a templombúcsún miséző és prédikáló atyának.

Ima a járvány megszűnéséért, majd ünnepélyes áldás.

Himnuszok eléneklése.


2020-06-28
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás