HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. április 17-én

  1. Lelkigyakorlatunk estéin 62.445.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából. Ebből az összegből 60.000.- ft-ot fogadott el Péter atya és hálás szívvel köszönte meg. Az összeg többi részét pedig a templom díszítésére adományozta. Jó magam is köszönettel tartozom mindazoknak, akik részt vettek ezeken az estéken és igyekeztek felkészülni egyházunk legnagyobb, legfontosabb ünnepére, a Húsvétra.
  2. Az elmúlt két hét folyamán 36.445.- ft, az egész nagyböjti időben pedig 190.445.- ft. gyűlt össze a hívek adományából a húsvéti virágokra, templomunk húsvéti díszítésére. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
  3. A Püspöki Konferencia által meghirdetett tartósélelmiszer gyűjtésünkből összejött adományokat nagyszerdán, a kora délutáni órákban vitték el az Értékek Házában működő segítségpontra. Nagyon hálásak voltak érte, mert a legjobbkor érkezett, hiszen igencsak lankadni látszik az adakozó kedv. Az adományokról néhány képet készítettünk, amelyek honlapunkon is láthatóak. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az ilyen formájú adományát is, kérve minden adakozóra Istenünk áldását.
  4. Holnap, Húsvéthétfőn szentmiséink a szokott időben kezdődnek itt a plébániatemplomban, azaz reggel 8.00-kor és délelőtt 10.00-kor.
  5. Holnapután, azaz kedden nem lesz szentmise, csak rózsafüzér ima itt templomunkban. Kérem híveink megértését.
  6. Szeretném megköszönni azoknak a felnőtteknek és fiataloknak az áldozatát, szolgálatát, akik a virágvasárnappal kezdődő nagyhét folyamán segítettek, akár templomunk takarításában, akár a passió felelevenítésében, akár a szertartásokhoz kötődő, fűződő egyéb tevékenységben. Isten áldása kísérje életüket és családjukat.
  7. Jövő vasárnap van április hónap utolsó vasárnapja, vagyis Szt. Márk evangélista ünnepét követő vasárnap, ami azt jelenti, hogy ilyenkor végezzük el a terménymegáldási, búzaszentelési szertartást. Jövő vasárnap, a reggel 8-kor kezdődő mise végén lesz a szertartás. Ha az időjárás engedi, akkor a templomon kívül, a közösségi ház udvarán, ahol a Virágvasárnapi barkaszentelés is szokott lenni, ám ha esni fog az eső, akkor a templomban tartjuk meg a búzaszentelést.
  8. Miserend (2022. 04. 18-04. 24.):

HÚSVÉTHÉTFŐ: 8.00: Szentmise; 

                          10.00: Szentmise

KEDD, 7.30: Rózsafüzér ima

SZERDA, 7.30: ✝ Béla áldozópapért nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Forman Imre gyógyulásáért nm.

PÉNTEK, 7.30: A Vizinger és a Forman csal. élő és ✝ cstg. nm.

SZOMBAT, 7.30: András és Julianna, valamint fiuk András ✝ nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise búzaszenteléssel

                  10.00: Szentmise

  1. Most a mise befejező áldása után elénekeljük a három himnuszt, aztán pedig megáldom a húsvéti ételeket a szokott formában.

2022-04-17
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás