HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. december 25-én

 

  1. Mindenekelőtt szeretném megköszönni híveink közül mindazoknak a fáradtságát és áldozatát, akik még a hét folyamán is, sőt az egész adventi időszakban részt vettek a hajnali szentmiséken. Az utolsó hajnali szentmise keretében, pénteken áldottuk és szenteltük meg azt a papi ruhát, kukullát, amit születésnapomra kaptam ajándékba híveimtől. Lengyelországban készült, ezért, és más okok miatt is elég nehézkesen érkezett meg, így tehát pénteken lett megszentelve, hogy tudjam a karácsonyi ünnepek alatt már használni. A péntek reggeli szentmisét hálaadásként, köszönet gyanánt mutattam be mindazokért, akik ennek az ajándéknak a részesei voltak. Istenünk áldása kísérje életüket és családjukat.
  2. Szintén az elmúlt napokban kaptam meg egyrészt híveink közös karácsonyi ajándékát, másrészt pedig a személyes ajándékokat, amiket hasonlóképpen hálával köszönök meg. Szeretném ezt is viszonozni mindenkinek azzal, hogy az előttünk álló héten, szerdán reggel a szentmisét hálaadás és köszönet képpen értük fogom bemutatni és felajánlani. Istenünk áldása kísérje életüket és családjukat.
  3. Folytatva a köszönetnyilvánítást, hálával tartozok mindazoknak a férfiaknak és asszonyoknak, fiataloknak, fiúknak és lányoknak, akik az idei karácsony ünnepének előkészítésében, templomunk díszítésében, takarításában segítségünkre voltak. Köszönettel tartozunk a Makrai családnak Nyírbátorból, hiszen a főoltárunk mellett álló két nagyobb fenyő az ő adományuk, hasonlóan hálásak vagyunk a Szűcs Tüzépnek, hiszen ők szállították ide ezt a két fenyőfát, ami szintén adomány, hozzájárulás karácsony ünnepéhez, valamint a misézőoltáron lévő virágdíszítés is egy helyi család adománya. Megköszönöm tehát azt a sok-sok jószándékot, áldozatot, munkát, fáradtságot, amelyek segítségével testben-lélekben felkészülhettünk, lelki erőt meríthettünk a Megtestesülés mélységes misztériumából. Istenünk áldása kísérje az újesztendőben is mindannyiuk életét, családját és munkáját.
  4. A hét folyamán összesen 32.000.- ft.-, az egész gyűjtési időszak alatt pedig 190.000.- ft.- gyűlt össze a hívek adományából a karácsonyi virágokra, templomunk karácsonyi díszítésére. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
  5. Holnap, hétfőn van Karácsony ünnepének 2. napja. Ünnepi szentmiséink reggel 8-kor és délelőtt 10-kor kezdődnek itt a plébániatemplomban.
  6. Holnapután, kedden nem lesz szentmise templomunkban, csak rózsafüzér ima, amely reggel 7.30-kor kezdődik.
  7. Az előttünk álló héten, szombaton véget ér az idei esztendő, éppen ezért a korábbi évekhez hasonlóan, az év végi hálaadó szentmise szombaton délután 4-kor (16.00) kezdődik itt, a plébániatemplomban.
  8. Mához egy hétre, azaz jövő vasárnap van január 01-je, vagyis Újév, Szűz Mária Istenanyaságának az ünnepe, amely kötelező, parancsolt főünnep. Éppen ezért a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező minden katolikus számára. A szentmisék itt a plébániatemplomban reggel 8-kor és délelőtt 10-kor kezdődnek. Kérem a híveket, úgy búcsúztassuk az óévet, hogy tudjunk részt venni a másnapi szentmisék egyikén, és ne kezdjük rögtön halálos bűnnel az újesztendőt. Mivel ez a nap egyben január hónap elsővasárnapja is, így a titokmegáldást, a szentségimádást és a titokváltást a reggel 8-kor kezdődő szentmise után végezzük majd el.
  9. Már most jelzem a kedves híveknek egyrészt azt, hogy mivel az adventi időszak véget ért, így a köznapi szentmisék a szokott időpontokban fognak kezdődni, másrészt pedig azt is, hogy az előttünk álló időszakban a köznapi szentmiséket is még egyenlőre itt, a plébániatemplomban mutatjuk be.
  10. Miserend (2022. 12. 26-2023. 01. 01.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐ, KARÁCSONY 2. NAPJA:

             8.00: Szentmise

             10.00: Szentmise

KEDD, 7.30: Rózsafüzér ima.

SZERDA, 7.30: Hálaadó mise.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: János és Ágnes ✝szülőkért. nagymise.

PÉNTEK, 7.30: ✝Béla áldozópapért nagymise.

SZOMBAT, 16.00: Évvégi hálaadó szentmise ✝Mária 20. évf.               

VASÁRNAP: ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK FŐÜNNEPE

                 8.00: Szentmise, szentségimádás

                 10.00: Szentmise


2022-12-25
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás