HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2019. április 07.

Betegeink számára a húsvéti gyóntatás holnaputánhoz egy hétre, azaz nagykedden, a délelőtti órákban lesz. Kérem a rokonokat, jelezzék a plébánián, ha még ezidáig nem tették meg, hogy kikhez kell elmenni az ünnepek előtt, hogy tudják elvégezni szentgyónásukat és szentáldozásukat.
 
Jövő vasárnap van Virágvasárnap, vagyis az Úr Jézus szenvedésének a vasárnapja, amellyel megkezdődnek Húsvét ünnepének eseményei. A liturgiával kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
 • Ha az időjárás nem szól közbe és engedi, akkor a reggel 8-kor kezdődő mise keretében szenteljük meg a barkát Templomunkon kívül, ahogyan ezt történt az előző években is, hiszen a Közösségi Ház udvarán lesz előkészítve a barka. Kérem a Kedves Híveket, hogy ide jöjjenek reggel 8-ra. A barka megáldása után fogunk közösen bevonulni a Templomba, ahol a szentmise folytatódik. Ha az időjárás nem engedi a Templomon kívüli szertartást, akkor a barka megáldása a Templomban lesz.
 • Ehhez az ünnephez hozzá tartozik a passió, vagyis az Úr Jézus szenvedéstörténetének az eléneklése, amit mindkét délelőtti szentmisén meg fogunk hallgatni.
 • A 10-kor kezdődő mise előtt nem lesz barkaszentelés, hanem a reggeli misén megáldott barkát helyezzük el a Templomban, és vihetünk haza a mise végén a megáldott barkából otthonainkba.
Amint már az elmúlt években szokássá vált a városi keresztút elvégzése, úgy az idei évben is, Virágvasárnap délutánján megtartjuk ezt a keresztutat. Jövő vasárnap délután 3-kor (15.00) kezdődik a keresztút. Itt, a mi Templomunk előtt gyülekezünk, ahol elvégezzük a bevezető imát és az első három állomást. Majd elindulunk a Református Templomhoz, ott megállunk és elimádkozzuk a következő négy állomást. Aztán a Görög Templom felé indulunk tovább, ahol szintén megállunk és ott is elimádkozzuk a következő négy állomást. Végül tovább haladunk a Szt. István Park felé, ahol a haranglábaknál állunk meg és az utolsó négy állomást elimádkozva, valamint közös áldásban részesedve fejezzük be a keresztúti ájtatosságunkat. Hívunk és várunk mindenkit, fiatalokat és időseket, gyerekeket és felnőtteket, erre a közös, a három helybeli Egyház által szervezett nagyböjti keresztútra, amelynek során visszük magunkkal a Közösségi Házban lévő, fából készült keresztünket is.
 
A Virágvasárnapot követő időszak a nagyhét. Ennek a hétnek az elején lesz a nagyböjti lelkigyakorlat, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán. Erről az időszakról, vagyis a lelkigyakorlatunkról és a három szentnap liturgiájáról, jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a Kedves Testvéreket. Már most kérem a Híveket, úgy alakítsuk teendőinket, hogy tudjunk részt venni ezeken az estéken és tudjuk elvégezni húsvéti gyónásunkat, mert később erre már kevés lehetőség lesz.
 
Most, mivel elsővasárnap van, megáldom a rózsafüzér titkokat, megtartjuk szentségimádásunkat, majd pedig titokváltás lesz.
 
Ma délután az elsőáldozásra és a bérmálkozásra készülő gyerekek szülei számára megbeszélés lesz egyházközségünk hittantermében. Az elsőáldozó gyerekek szüleit délután 2-re (14.00), a bérmálkozókét pedig fél 3-ra (14.30) várom a hittanterembe.
 
Amint már az elmúlt vasárnap is hirdettem, holnapután, kedden az esti szentmise után passió próba lesz, így a szokásos esti bibliaóra elmarad. Várjuk a passiót éneklőket kedden este a mise után a hittanterembe.

 

Miserend (2019. április 08 - 14.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafűzér ima
 • KEDD
  • 17:30 József és Margit ? szülőkért nm.
 • SZERDA
  • 07:30 Gyógyulásért nm.
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07:30 ? Szülőkért és ? cstg. nm.
 • PÉNTEK
  • 17:00 Rózsafüzér ima
  • 1730 Keresztúti ájtatosság
  • 18:00 András és Julianna ? szül. és fiuk Andrásért nm.
 • SZOMBAT
  • 07:30 Élő családért nm.
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise, barkaszenteléssel, passió énekléssel
   • 10:00 Szentmise, passió énekléssel
   • 15:00 Városi keresztút
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 19.00 Szentmise

2019-04-07
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás