HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2019. április 14. Virágvasárnap

Az elmúlt vasárnap a Szentföld megsegítésére volt országos gyűjtés Templomainkban, így nálunk is. Összesen 76.055.- ft. gyűlt össze a Hívek perselyadományából erre a célra. Ezt az összeget a hét elején adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
 
A hét folyamán összesen 15.000.-ft. gyűlt össze a Hívek adományából a húsvéti virágokra, Templomunk húsvéti díszítésére. Hálásan köszönöm meg ezt az adományt is minden jó szándékú és őszintén adakozó Hívünknek. Istenünk áldását kérem rájuk és családjuk minden tagjára. Továbbra is várjuk Híveink adományát erre a célra.
 
Az elmúlt hét péntekjén, azaz tegnapelőtt befejeződtek az idei év nagyböjtjében a péntek esti keresztúti ájtatosságok. Hálásan köszönöm meg mindazoknak, akik ezeken az alkalmakon az imákat, elmélkedéseket felolvasták, akik eljöttek ezekre a közös ájtatosságainkra és igyekeztek lélekben is átélni mindazt, amit Üdvözítőnk értünk szenvedésként vállalt. Bízom benne, hogy az előttünk álló hét szertartásainak tartalmával, mondanivalójával együtt segít elmélyíteni hitünk legfontosabb eseményeit, amelyekből táplálkozhatunk az előttünk álló évben, egészen jövő Húsvétig.
 
A nagyhét szertartásai a mai nappal vették kezdetüket. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
 • A mai nap délutánján lesz a városi keresztút, amely délután 3-kor (15.00) kezdődik. Ha az időjárás engedi, itt, a mi Templomunk előtt gyülekezünk, és az imádság után megyünk a Református Templomhoz. Ott is imádkozunk, majd tovább haladva megérkezünk a Görög Katolikus Templomhoz. Az ott elvégzett imák után pedig a Szt. István parkhoz megyünk, ahol a haranglábaknál fejezzük be közös áldással a keresztútjárást. Ha az időjárás közbe szólna, akkor sem marad el a keresztút, mert mindannyian bejövünk ide a Templomba és itt végezzük el közösen az imákat és az énekeket. Hívunk és várunk tehát mindenkit ma délután 3-ra (15.00), ide a Templomhoz.
 • Az előttünk álló három napon, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán tartjuk meg itt egyházközségünk Templomában nagyböjti lelkigyakorlatunkat, amely felkészíti a hívő embert Húsvét ünnepének méltó megünneplésére.
 • Lelkigyakorlatos szentmiséink főcelebránsa és szónoka Juhász Imre atya, az újfehértói egyházközség plébánosa lesz.
 • Mindhárom napon szentmiséink este 6-kor (18.00) kezdődnek, előtte ? 6-tól (17.30) már gyóntatunk a Templomban. Kérem a Kedves Híveket, úgy rendezzük dolgainkat, hogy legyen alkalmunk a húsvéti szentgyónás elvégzésére az esték folyamán, mert a nagyhét második felében kevés lehetőség lesz a gyónásra.
 • Mindhárom este a lelkigyakorlatos szentmiséken perselyezni fogunk, és ez az összeg lesz az atya tiszteletdíja.
 • Kívánok minden Kedves Testvéremnek lelki megújulást, őszinte bűnbánatot a lelkigyakorlatos misékhez azért, hogy a Feltámadás ünnepén tiszta lélekkel, emberséggel örülhessünk bűntől való megszabadulásunknak.
 • A nagycsütörtöki szentmisével kezdi meg Egyházunk a Húsvéti Szent Három nap ünneplését, amely az első nap. Ebben a szentmisében az Eukarisztia és a Papság szentségének megalapítására emlékezünk. Ez a szentmise nagycsütörtökön este 6-kor (18.00) kezdődik. A szentmise keretében végezzük el a lábmosás szertartását is, éppen ezért kérem a Kedves Híveket, hogy csütörtökön este a padok előtt lévő 12 széket hagyjuk szabadon azok számára, akiknek a lábát meg fogom mosni. A mise végén van az Oltárfosztás, és azt követően virrasztás lesz itt a Templomban a korábbi évek gyakorlata szerint. Ezen a napon van egyházmegyénk Társszékesegyházában, Nyíregyházán, az Olajszentelési mise, amit a Püspök a papjaival együtt mutat be, amelynek keretében együttesen megszentelik az olajokat és megújítják papi ígéreteiket. Ez a szentmise csütörtökön délelőtt 10-kor kezdődik a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Aki teheti, jöjjön el erre az ünnepi, főpapi szentmisére.
 • Nagypéntek, Jézus kereszthalálának az emléke, az Úr szenvedésének az ünnepe, a Húsvéti Szent Három nap második napja. Ez egyben szigorú böjti nap, vagyis csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, és semmiféle húst, vagy abból készült ételt nem vehetünk magunkhoz. A nagypénteki szertartás este 6-kor (18.00) kezdődik itt a Templomban, amelynek keretében elénekeljük a passiót, az Úr szenvedéstörténetét.
 • Nagyszombat estéje, éjjele a Feltámadás ünnepe, a Húsvéti Szent Három nap harmadik napja. A feltámadási szertartás nagyszombaton este 8-kor (20.00) kezdődik. Amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk és engedi, akkor megtartjuk a szertartás végén a feltámadási gyertyás körmenetünket, amelyhez lampionokat is kiosztunk majd a szertartás kezdetén. Ezzel zárul a nagyszombati liturgia.
 • Húsvétvasárnap a szentmisék a szokott időben kezdődnek, azaz reggel 8-kor és délelőtt 10-kor, a Kápolnában pedig este 7-kor (19.00). A reggel 8-kor kezdődő szentmise végén megáldom a húsvéti ételeket, és ha szükséges, akkor a 10-kor kezdődő mise végén is lesz ételszentelés.
 • Igyekeztünk úgy összeállítani a nagyhét szertartásait, hogy mindannyiunk szellemi, lelki töltekezését szolgálja és segítse Húsvét méltó megünneplését. Kívánom mindenkinek, hogy az előttünk álló napok során elmélyült lélekkel készüljünk a feltámadás ünnepére. Éppen ezért hívunk és várunk mindenkit ezekre a szentmisékre, és szertartásokra a nagyhét folyamán.

 

Miserend (2019. április 15 - 21.)

 • NAGYHÉTFŐ
  • 18:00 Azokért, akikért senki sem imádkozik nm.
 • NAGYKEDD
  • 18:00 Gyermek gyógyulásáért nm.
 • NAGYSZERDA
  • 18:00 Gyógyulásért nm.
 • NAGYCSÜTÖRTÖK
  • 18:00 Szentmise az utolsó vacsora emlékére.
 • NAGYPÉNTEK
  • 18:00 Nagypénteki szertartás, passió énekléssel.
 • NAGYSZOMBAT
  • 20:00 Feltámadási szertartás, gyertyás körmenettel.
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08.00 Szentmise, ételszentelés
   • 10.00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 19.00 Szentmise

2019-04-14
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás