HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2019. december 29-én

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az idei Karácsony ünnepének méltó megünneplésében a segítségünkre voltak. Megköszönöm tehát azt a sok jószándékot, áldozatot, munkát, fáradtságot, amelyek segítségével lélekben töltekezhettünk, lelki erőt meríthettünk a Megtestesülés mélységes misztériumából. Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, családját és munkáját.
 
A hét közepén, szerdán, azaz Karácsony ünnepén a papnevelés céljára gyűjtöttünk. Összesen 158.780.- ft. gyűlt össze a Hívek perselyadományából. Ezt az összeget, azaz 160.000.- ft-ot a hét második felében, pénteken adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
 
Holnapután, azaz kedden véget ér az idei esztendő, éppen ezért a korábbi szokásoknak megfelelően, az év végi hálaadó szentmise holnapután, kedden délután 4-kor (16.00) kezdődik itt a Plébániatemplomban.
 
Másnap, azaz szerdán van január 01-je, vagyis Újév, Szűz Mária Istenanyaságának az ünnepe, amely kötelező, parancsolt főünnep. Éppen ezért a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező minden katolikus számára. Ünnepi miserendet tartunk, ami azt jelenti, hogy délelőtt 10-kor és este 6-kor (18.00) kezdődnek a szentmisék itt a Plébániatemplomban. Aznap reggel 8-kor nem lesz szentmise, vagyis a 8-as mise ilyenkor elmarad. A Kápolnában sem lesz szentmise szerdán este. Kérem a Híveket, úgy búcsúztassuk az óévet, hogy tudjunk részt venni a másnapi szentmisék egyikén, és ne kezdjük rögtön halálos bűnnel az újesztendőt.
 
Az előttünk álló héten van január hónap elsőcsütörtökje és elsőpéntekje. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
 • Elsőcsütörtök: Főpásztorunk megalapította advent 1. vasárnapján a Szent László Imaszövetséget, amelyhez a helybeli Hívek közül szép számmal (kb. 30 fő) jelentkeztek. Ők át is vették és meg is áldottuk a rózsafűzérüket december hónap elsőcsütörtökén. Úgy állapodtunk meg a velük való találkozás során, hogy minden hónap elsőcsütörtökén a szentmisét egyházmegyénk papjaiért és új papi hivatásokért mutatjuk be és azt követően végezzük el a szentségimádást, amit kért a Főpásztor. Így az elsőcsütörtöki szentmisék nem reggel, hanem este fél 6-kor, 17.30-kor kezdődnek majd, pontosan azért, hogy akik munkában vannak, tudjanak részt venni a szertartáson.
 • Elsőpéntek: Főpásztorunk egy nagy kilencedt, novénát hirdetett meg Egyházmegyénk számára, amellyel egyházmegyei szinten segíti a Híveket az Eucharisztikus Kongresszusra való méltóbb felkészülésben. Ez a novéna jövő esztendő január elsőpétekjétől szeptember elsőpéntekjéig tart, vagyis 9 elsőpénteket foglal magába. Éppen ezért egyházközségünk elsőpéntekes betegeinek gyóntatása és áldoztatása a délelőtti órákban lesz, ahogyan ez korábban is volt, ám a rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért a szentmisét ezen a napon szintén este mutatjuk majd be, és azt követően énekeljük el a Jézus Szíve litániát. Januártól szeptemberig tehát az elsőpénteki szentmisék is este fél 6-kor, 17.30-kor fognak majd kezdődni.
Az előttünk álló héten, szombaton van január hónap elsőszombatja, így a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.
 
Jövő vasárnap van január hónap elsővasárnapja, így jövő vasárnap a 8-kor kezdődő mise végén elvégezzük szentségimádásunkat, majd pedig titokváltás lesz, de előtte a rózsafüzér-társulati titkokat is meg fogom áldani és meg fogom szentelni.
 
Már most jelzem a Kedves Híveknek, hogy holnaphoz egy hétre van január 06., azaz Vízkereszt, Urunk Megjelenésének a főünnepe, amely immáron hetedik éve, 2014-től kötelező, parancsolt főünnep. Ez pedig azt jelenti, hogy minden katolikus számára a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező. Éppen ezért, Vízkereszt ünnepén itt, a Plébániatemplomban reggel 8-kor és este 6-kor (18.00) kezdődnek a szentmisék. Erről bővebben jövő vasárnap fogom a Híveket tájékoztatni.
 
Szép szokás Vízkereszt ünnepe után a házak megszentelése, a családok megáldása. Hála Istennek már ismét többen jelezték házszentelési szándékukat. Szívesen elmegyek minden családhoz, ha úgy gondolják, hogy az év elején szeretnék, ha a helybeli római katolikus pap elvinné hozzájuk is Isten áldását, megszentelné családjukat, otthonukat. Kérem a Kedves Híveket, hogy az előttünk álló időszakban, egészen a farsangi idő végéig, a nagyböjt kezdetéig, jelezzék akár személyesen, akár telefonon házszentelési szándékukat.

 

Miserend (2019. december 30 - 2020.január 06.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 16.00 Évvégi hálaadó szentmise ? Mária 17. évf. nm.
 • SZERDA, ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK FŐÜNNEPE
  • 10:00 Szentmise
  • 18:00 Szentmise
 • CSÜTÖRTÖK
  • 17:30 Papjainkért, papi hivatásokért nm
 • PÉNTEK
  • 17:30 Rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért nm.
 • SZOMBAT
  • 07:30 A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise, szentségimádás
   • 10:00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18:00 Szentmise

2019-12-29
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás