HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. január 05-én

Hálával tartozom a Jóistennek és a Kedves Híveknek is, hogy január hónap elsőcsütörtökén és elsőpéntekén szép számmal voltunk jelen az esti szertartásainkon, itt a Templomban. Köszönet tehát mindazoknak, akik akár egyik, akár másik, vagy mindkét esti szertartáson részt vettek. Bátorítok mindenkit arra, hogy az előttünk álló hónapokban minél többen imádkozzunk, énekeljünk együtt Istenünk Házában, várunk tehát mindenkit ezekre az elsőcsütörtöki és elsőpénteki szertartásokra, estékre.
Már az elmúlt vasárnap is jeleztem a Kedves Híveknek, hogy holnap van január 06., azaz Vízkereszt, Urunk Megjelenésének a főünnepe, amely immáron hetedik éve, 2014-től kötelező, parancsolt főünnep. Ez pedig azt jelenti, hogy minden katolikus számára a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező. Éppen ezért, Vízkereszt ünnepén itt, a Plébániatemplomban reggel 8-kor és este 6-kor (18.00) kezdődnek a szentmisék, mivel a holnapi nap is már munkanap. A reggel 8-kor kezdődő mise keretében végezzük el a vízszentelést, és megszenteljük, megáldjuk elsőként a Templomunkat, majd a szertartás végén, a mise befejező áldása után a megszentelt vízből vihetünk haza otthonainkba az este 6-kor (18.00-kor) kezdődő szentmisét követően is. Ha a szentelt víz kevés lenne és szükségesé válna, akkor még szentelünk vizet a 18.00-kor kezdődő mise keretében is.
 
Mivel Vízkereszt ünnepe az idei évben holnapra, hétfőre esik, így jövő vasárnap van Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, és ezzel az ünneppel ér majd véget egyházunk liturgiája szerint a karácsonyi időszak.
 
Már most jelzem, hogy mához két hétre, azaz január 19-én, vasárnap délután egyházközségünk Képviselő-testülete számára gyűlés lesz a plébánián. Erre a gyűlésre a Testület minden tagját már most tisztelettel meghívom és várom. A gyűlés időpontjáról és helyéről jövő vasárnap fogom tájékoztatni a Híveket.
 
Már most jelezem a Kedves Híveknek, hogy holnaphoz két hétre, azaz január 20-án, hétfőn kezdődik az idei évben az ökumenikus imahét, amelynek a beosztását az előttünk álló napokban el fogom készíteni és el fogom helyezni Templomunk hirdetőtábláján.
 
Az előttünk álló héten folytatódik az iskolai tanítás, így folytatódik a hitoktatás is. Az iskolai és a plébániai hittanórák a szokott napokon és időpontokban kezdődnek. Természetesen folytatódnak a kedd esti bibliaórák is, de holnapután még nem lesz bibliaóra, csak egy héttel később, vagyis január 14-én, kedden.

 

Miserend (2020. január 06 - 12.)

 • HÉTFŐ, URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT FŐÜNNEPE
  • 08:00 Szentmise, vízszenteléssel
  • 07:30 Szentmise
 • KEDD
  • 17:30 Kurucz Gézáné, Eszter ? 6 hetes mise
 • SZERDA
  • 07:30 Piroska ?-ért nm.
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07:30 Cseri, Szilágyi, Balassi csal. ? családtagjaiért nm.
 • PÉNTEK
  • 07:30 ? Szülőkért és ? cstg. nm
 • SZOMBAT
  • 07:30 A Valu és Nyeste csal. élő és ? cstg. nm.
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise, szentségimádás
   • 10:00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18:00 Szentmise

2020-01-05
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás