HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2019. február 17.

A tavalyi év végén már hirdettem, hogy Egyházmegyénk Püspöke visitatio canonica-t, vagyis a plébániák meglátogatását kezdte el. Az előttünk álló hét folyamán hozzánk is ellátogat a Főpásztor. Ez a látogatás két napot érint majd, pénteket és vasárnapot.
 
Pénteken délelőtt a plébánián lesz, ahol ellenőrzi az egyházközség adminisztrációs dolgait, vasárnap pedig ünnepi szentmisét mutat be itt a templomban, azt követően találkozik a Képviselő-testület tagjaival.
 
Éppen ezért a jövő vasárnapi, reggel 8 órakor kezdődő mise csendes, olvasott mise lesz, a 10-kor kezdődő pedig az ünnepi, a Főpásztor által bemutatott mise. Kérem testületünk tagjait és a ministránsokat, hogy a plébánia udvarán gyülekezzünk vasárnap a 10-es mise előtt és együtt vonulunk be a Főpásztorral a Templomba és a mise végén pedig a plébániára a templomból, feltéve, ha az időjárás megengedi, és nem jön közbe semmi rendkívüli esemény.
 
Kérek mindenkit, imádkozzuk azért, hogy ez a látogatás, vizitáció eredményes, gyümölcsöző legyen mindannyiunk számára.

 

Miserend (2019.február 18 - 24.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17:30 Az Ercse család tagjaiért
 • SZERDA
  • 07:30 Élő László és Zsuzsanna gyermekért és unokáért
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07:30 Piroska testvért
 • PÉNTEK
  • 07:30 Testvér gyógyulásáért
 • SZOMBAT
  • 07:30 Hálaadó mise
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08.00 Csendes, olvasott mise
   • 10.00 Ünnepi, Főpapi mise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18.00 Szentmise

2019-02-17
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás