HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2019. november 24-én

Jövő vasárnap van advent 1. vasárnapja. Ezzel a vasárnappal megkezdődik az új egyházi év. Az adventi időszakkal kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:
 • Az adventi időszaknak kettős jellege van. Egyrészt felkészít Karácsony ünnepére, másrészt pedig ráirányítja figyelmünket Krisztus második eljövetelére.
 • Az adventi időszak liturgikus színe a lila, a viola, éppen ezért - néhány kivételtől eltekintve ? az adventi időszak folyamán szentmiséinket viola színű miseruhában mutatjuk be, ami egyben a bűnbánat színe is.
 • A liturgia is egy kissé módosul, ami azt jelenti, hogy az adventi időszakban nincs dicsőség a vasárnapi szentmisékben, sőt az orgona kíséret is változik, mert a válaszos zsoltárt, az alleluját és a Miatyánkot orgona kíséret nélkül énekeljük.
 • Karácsony méltó megünneplése érdekében lelkigyakorlatot tartunk advent folyamán, vagyis december 20-án, és 21-én, pénteken és szombaton az este kezdődő szentmisék keretében lesz a lelkigyakorlat, amelyet Sárközi Balázs atya, a nyíradonyi egyházközség plébánosa tart majd. Reméljük, semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg a lelkigyakorlat megtartását. Erről később, de időben fogom bővebben tájékoztatni a Kedves Híveket.
 • Az előttünk álló ünnephez hozzátartozik az is, hogy ünneplőbe öltöztetjük Templomunkat, karácsonyfákkal, virágokkal díszítjük. Éppen ezért a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan, az adventi időszak folyamán várjuk a Kedves Testvérek adományait Templomunk karácsonyi díszítésére.
 • Az adventi vasárnapokon a Templomban lévő adventi koszorú gyertyáit néhány gondolat, vers keretében gyújtjuk majd meg a szentmisék elején. Ezek a gondolatok segítenek mindannyiunkat abban, hogy hitünkben megerősödve, emberségünkben gazdagodva érkezzünk meg karácsony ünnepéhez.
Jövő vasárnap megszenteljük és megáldjuk a templomi adventi koszorúval együtt a Hívek adventi koszorúit is a reggel 8-kor, és ha szükséges, a délelőtt 10-kor kezdődő misék keretében. Kérem a Kedves Testvéreket, hogy hozzuk el ide a Templomba azokat a koszorúkat, amelyeket szeretnénk megáldatni, megszenteltetni, és helyezzük majd az oltár elé, a templomi koszorú köré.
 
Jövő vasárnap van december hónap első vasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat és azt követően lesz a titokcsere.
 
Hála Istennek igen szép számmal jelentkeztek a Kedves Hívek a Szent László egyházmegyei alapítású Imaszövetségbe. Arra kérem azokat a Híveket, akik még gondolkodnak a belépési szándékukon, hogy az előttünk álló héten, szerdán estig döntsenek, és juttassák el a plébániára az írásos jelentkezési lapot, mert másnap, csütörtökön szeretném leadni a Püspöki Hivatalban ezeket a jelentkezési lapokat.
 
Szeretném felhívni a Hívek figyelmét a KÉSZ helyi szervezetének a következő gyűlésére. Az összejövetel időpontja, programja a templomi hirdetőtáblára kifüggesztett meghívón, plakáton olvasható. Tisztelettel hívnak és várnak mindenkit erre az eseményre.

 

Miserend (2019. november 25 - december 01.)

 • HÉTFŐ
  • 07:30 Rózsafüzér ima
 • KEDD
  • 17:30 Bencéért hálaadó mise, bibliaóra
 • SZERDA
  • 07:30 Szentmise
 • CSÜTÖRTÖK
  • 07:30 ?Béla áldozópapért nm.
 • PÉNTEK
  • 07:30 Szentmise
 • SZOMBAT
  • 07:30 Szentmise
 • VASÁRNAP
  • A plébániatempolomban (Bocskai u. 1.)
   • 08:00 Szentmise
   • 10:00 Szentmise
  • A kápolnában (Wesselényi u. 1.)
   • 18:00 Szentmise

2019-11-24
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás