HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020 december 27-én

 1. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Kedves Hívek közül azoknak a fáradtságát és áldozatát, akik még a hét folyamán, a hét elején is, sőt az egész adventi időszakban részt vettek a hajnali szentmiséken. Istenünk áldása kísérje életüket és családjukat.
 2. Hasonlóan az előzőhöz, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az idei Karácsony ünnepének előkészítésében, annak méltó megünneplésében a segítségünkre voltak. Megköszönöm tehát azt a sok jószándékot, áldozatot, munkát, fáradtságot, amelyek segítségével testben-lélekben felkészülhettünk, lelki erőt meríthettünk a Megtestesülés mélységes misztériumából. Istenünk áldása kísérje mindannyiuk életét, családját és munkáját.
 3. A hét folyamán összesen 30.000.- ft.-, az egész adventi időszak alatt pedig 152.500.- ft.- gyűlt össze a Hívek adományából a karácsonyi virágokra, Templomunk karácsonyi díszítésére. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
 4. Karácsony ünnepén, a korábbi évekhez hasonlóan a papnevelés céljára gyűjtöttünk. Összesen 45.220.- ft. gyűlt össze a Hívek perselyadományából erre a célra. Ezt az összeget az előttünk álló napokban fogom postára adni. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
 5. Az előttünk álló héten, csütörtökön véget és az idei év. A korábbiakhoz hasonlóan elvégezzük évvégi hálaadásunkat, ám ez az évvégi hálaadó szentmise most a fennálló vírushelyzet miatt a korábbiaktól éltérő módon és időpontban lesz bemutatva. Ez pedig azt jelenti, hogy a Szentestéhez, az Éjféli Miséhez hasonlóan on-line formában közvetítjük, tehát NEM LESZ NYILVÁNOS A HÁLAADÁS!! A kezdési időpont pedig este 6 óra, azaz 18.00-kor fog kezdődni ez a hálaadó mise. Az éjféli miséhez hasonlóan, a honlapunkon keresztül lehet majd elérni, megnézni az évvégi hálaadó szentmise közvetítését. Csütörtökön, este 6-kor tehát várunk mindenkit a képernyők, számítógépek elé, erre a szokatlan formában bemutatandó hálaadó szertartásra, szentmisére.
 6. Másnap, azaz pénteken van január 01-je, vagyis Újév, Szűz Mária Istenanyaságának az ünnepe, amely kötelező, parancsolt főünnep. Éppen ezért a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező minden katolikus számára. Vasárnapi miserendet tartunk, ami azt jelenti, hogy reggel 8-kor és délelőtt 10-kor kezdődnek a szentmisék itt a Plébániatemplomban. Kérem a Híveket, úgy búcsúztassuk az óévet, hogy tudjunk részt venni a másnapi szentmisék egyikén, és ne kezdjük rögtön halálos bűnnel az újesztendőt.
 7. Már most jelzem a Kedves Híveknek egyrészt azt, hogy mivel az adventi időszak véget ért, így a köznapi szentmisék már a szokott időpontokban fognak kezdődni, másrészt pedig azt is, hogy az előttünk álló hónap folyamán, azaz 2021. januárjában a köznapi szentmiséket is itt, a Plébániatemplomban mutatjuk majd be, ezért kérem, hogy aki köznaponként részt vesz a szentmiséken, hozzon magával szájmaszkot. A továbbiakról majd annak függvényében döntünk, hogy milyen lesz akkor a vírushelyzettel összefüggő egyházi és állami rendelkezés.
 8. Az előttünk álló héten van január hónap elsőpéntekje, mivel ez a nap az újesztendő első napja, így az elsőpénteki szertartásunkat egy héttel később, azaz január 8-án végezzük majd el.
 9. Szombaton január hónap elsőszombatja van, így a reggeli szentmisénket a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.
 10. Jövő vasárnap van január hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise végén megáldom a rózsafüzér-társulati titkokat, elvégezzük szentségimádásunkat, majd pedig titokváltás lesz a szokott formában.
 11. Miserend (2020. 12. 28-2021. 01. 03):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝ Béla áldozópapért nm.

SZERDA, 7.30: Hálaadó mise

CSÜTÖRTÖK, 18.00: Évvégi hálaadó szentmise ✝ Mária 18. évf. nm. on-line formában, nem nyilvános szertartás !!!

PÉNTEK, ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁNAK FŐÜNNEPE

                  8.00: Szentmise

                  10.00: Szentmise

SZOMBAT, 7.30: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                   10.00: Szentmise


2020-12-27
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás