HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021 január 3-án

  1. Az előttünk álló héten, szerdán van január 06., azaz Vízkereszt, Urunk Megjelenésének a főünnepe, amely immáron nyolcadik éve, 2014-től kezdődően kötelező, parancsolt főünnep. Ez pedig azt jelenti, hogy minden katolikus számára a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező. Éppen ezért, Vízkereszt ünnepén itt, a Plébániatemplomban reggel 8-kor és este 6-kor (18.00) kezdődnek a szentmisék, mivel nemcsak a szerda, hanem már a holnapi nap is munkanap. A reggel 8-kor kezdődő mise keretében végezzük el a vízszentelést, és megszenteljük, megáldjuk elsőként a Templomunkat, majd a szertartás végén, a mise befejező áldása után a megszentelt vízből vihetünk haza otthonainkba az este 6-kor (18.00-kor) kezdődő szentmisét követően is. Ha a szentelt víz kevés lenne és szükségesé válna, akkor még szentelünk vizet a 18.00-kor kezdődő mise keretében is. Kérem a Híveket, hogy olyan arányban, létszámunk szempontjából úgy vegyünk részt a két szentmisén, szerdán, ahogyan vasárnaponként is szoktunk, tehát aki el tud jönni reggel 8-kor, az jöjjön el, hogy az esti misén se legyünk aránytalanul többen.
  1. Szép szokás Vízkereszt ünnepe után a házak megszentelése, a családok megáldása. A fennálló vírushelyzet ellenlére sem a Püspöki Konferencia, sem pedig Megyéspüspökünk nem tiltotta meg a házak megáldását, a hívek megszentelését. A házszentelés lehetőséget természetesen jó magam is felkínálom a Kedves Testvéreknek. Szívesen elmegyek minden családhoz, ha úgy gondolják, hogy az év elején szeretnék, ha a helybeli római katolikus pap elvinné hozzájuk is Isten áldását, megszentelné családjukat, otthonukat. Kérem a Kedves Híveket, hogy az előttünk álló időszakban, egészen a farsangi idő végéig, a nagyböjt kezdetéig, jelezzék akár személyesen, akár telefonon házszentelési szándékukat, vagyis kérem, hogy egyeztessünk a házszentelés módját, időpontját és helyét illetően.
  1. Az előttünk álló héten van január hónap elsőcsütörtökje és elsőpéntekje:

- Csütörtökön és pénteken a szentmisék este fél 6-kor (17.30) kezdődnek majd, ahogyan volt ez a korábbi időszakban is. Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd szentségimádást végzünk erre a szándékra.

- Pénteken pedig egyházközségünk betegeinek meglátogatása a vírushelyzetre való tekintettel még ebben a hónapban is egyenlőre elmarad. Kérem ezért a betegek és hozzátartozóik megértését. Az esti szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért mutatjuk be, majd azt követően elénekeljük a Jézus Szíve litániát.

  1. Jövő vasárnap van Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, ami azt is jelenti, hogy ezzel az ünneppel ér majd véget, egyházunk liturgiája szerint, a karácsonyi időszak.
  2. A holnapi nappal folytatódik az elemi iskolákban a tanítás, így továbbra is csak ott folytatódik a hitoktatás.
  3. Az ökumenikus imahéttel kapcsolatban még teljesen biztosat nem tudok mondani a Híveknek. Kevés esélyt látok az idei évben ennek az imahétnek a megvalósulására, de természetesen igyekszek erről is minél gyorsabban tájékoztatni a Híveket.
  4. Az egyházközségbe érkező katolikus újságokkal kapcsolatban (Új E., Ador. Ker. Élet, Új M. Szív), változás fog történni most az év elején, ebben a hónapban. Erről jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a Kedves Híveket.
  5. Miserend (2021. 01. 04-01. 10.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Varga Lajos, Pethes Gézáné, Budai Lászlóné, ✝ nm.

SZERDA, URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT FŐÜNNEPE

           8.00: Szentmise, vízszenteléssel;         

           18.00: Szentmise

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, 17.30: A Rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért nm.

SZOMBAT, 7.30: A Nagy és a Végh család ✝ cstg. nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                  10.00: Szentmise

  1. Mivel ma elsővasárnap van, így most ennek a szentmisének a végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, majd megtartjuk szentségimádásunkat és azt követően lesz szokott formában a titokcsere.

2021-01-03
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás