HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020. június 7-én

A javuló járványügyi helyzetre való tekintettel, Egyházmegyénk Főpásztora, összhangban a Püspöki Kar napokban meghozott döntésével, visszavonja azt a rendelkezését, amely felmentést biztosított a Hívek számára a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól, és lehetővé tette az általános feloldozás megadását. Ez a rendelkezés, vagyis a korábbi, a fent említett engedmények visszavonása június 14-től, tehát jövő vasárnaptól lép életbe, lép hatályba. Főpásztorunk a következőképpen fogalmazott:

A vasárnapi Eucharisztia megalapozza és erősíti az egész keresztény életet. Ezért a híveknek részt kell venniük az Eucharisztián a kötelező ünnepeken, hacsak komoly okuk nincs rá, hogy elmaradjanak. Akik szándékosan nem tesznek eleget e kötelezettségüknek, súlyos, halálos bűnt követnek el. A tudatos és tevékeny részvételünket motiválja az, hogy általa tanúsítjuk Krisztushoz és az ő Egyházához való tartozásunkat, továbbá fenntartja közösségünket egymással a hitben és a szeretetben, végül pedig az üdvösségbe vetett reményünket is megszilárdítja.

Mindebből az alábbiak következnek:

Az elmúlt héten már jeleztem a Híveknek, hogy jövő vasárnap van Krisztus Szent Teste és Vére, vagyis Úrnapja ünnepe. Az idei évben a négy lombsátornál szokásos szertartás helyett szentségimádást végzünk majd, ahogyan ezt Főpásztorunk erősen ajánlja. Ez pedig azt jelenti, hogy a szentmise befejező áldása elmarad, helyette kitesszük a legméltóságosabb Oltáriszentséget, és elimádkozzuk a Jézus Vére litániát, amely a Hozsanna énekeskönyv 66. oldalán található, majd szentségi áldásban fogunk részesülni. Amint már korábban is mondottam, ünnepi, úrnapi szentmisénk itt, a szabadtéri oltárnál, a Közösségi Házunk udvarán lesz, ha az időjárás nem engedi, mert esik az eső, akkor a Templomban mutatjuk be, végezzük el az ünnepi szentmisét, szertartásunkat. Természetesen mindenkit tisztelettel hívunk és várunk a vasárnapi és ünnepnapi szentmisékre.

 

Miserend (2020.06.08 - 06.14.):


2020-06-07
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás