HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2020 november 15-én

  1. Az előttünk álló időszakkal kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Mindannyian tudjuk, hogy szerdától kezdődően rendkívüli jogrend lépett életbe hazánk területén a járvány miatt, és ezzel együtt sajátos rendelkezések is.

- Ezek közül leginkább a rendezvény megtartási tilalom érintett bennünket, mely alól az egyházak felmentést kaptak úgy, hogy saját belső rendelkezéseik szerint tarthatják meg szertartásaikat.

- Főpásztorunk nem adott ki rendelkezést, hanem a Püspöki Kar iránymutatását, ezen előírások egy részét ismételte meg.

- Nyilvános szentmisék tarthatók a Hívekkel együtt, de az eddigi előírásokat (kézfertőtlenítés, maszkhasználat, távolságtartás) gondosan be kell tartani.

- Plébániai hittanórák és közösségi összejövetelek nem tarthatóak, csak legfeljebb on-line formában.

- A szentségkiszolgáltatásokkal kapcsolatban pedig egy külön rendelkezést léptettek életbe, így ezen előírásokat megtartva lehet a szentségeket kiszolgáltatni.

  1. Egyházközségünk vonatkozásában ezek a következőket jelentik:

- A hétköznapi szentmiséket továbbra is a Kápolnában tartjuk meg, és a szokott időpontokban kezdődnek.

- A vasárnapi szentmisék bemutatása a következőképpen alakul:

Jövő vasárnap már csak két szentmisét mutatunk be itt, a Plébániatemplomban, mivel igen lecsökkent a miselátogatók száma. November 22-én, azaz Krisztus Király vasárnapján a szentmisék a szokott időpontokban, azaz reggel 8-kor és délelőtt 10-kor kezdődnek. Amennyiben tovább fogy a miselátogatók száma, úgy csökkentjük a misék számát. Ha végképp nem lesz senki, akkor átállunk az on-line miseközvetítésekre, ahogyan volt ez a tavaszi időszakban is. Minderről később fogom részletesebben tájékoztatni a Híveket.

- Ami az esetleges kereszteléseket, házasságkötéseket, betegellátásokat, temetéseket illeti, kérem a Híveket, hogy legelőször telefonon egyeztessenek, és amennyiben lehet, egy alkalommal találkozzunk személyes formában az ügyek elintézése tekintetében, vonatkozásában a plébánián.

- Természetesen a fentiek csak akkor és addig érvényesek, amig más világi vagy egyházi rendelkezés nem lép életbe.

- Mivel a jelenlegi helyzet eléggé képlékeny, és napról-napra változhat, így kérem a Híveket, hogy a templomi hirdetőtábláról vagy a honlapunkról tájékozódjanak.

- Végül kérem Híveink megértését, valamint azt is, hogy alkalmazkodjunk ehhez a helyzethez, és imádságos lélekkel éljünk mindennapi életünket.

  1. Az előttünk álló héten, csütörtökön van Szt. Erzsébet asszony ünnepe, akinek a személyéhez kötődik a Karitász-gyűjtés. A korábbi évekhez hasonlóan, jövő vasárnap a szentmisék perselyadományát erre a célra fordítjuk, ezért kérem, így adakozzunk.
  2. Miserend (2020. 11.16-11. 22.):

KÁPOLNA (Wesselényi u.)

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Krisztina gyógyulásáért nm.

SZERDA, 7.30: ✝Szülőkért és ✝cstg. nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Cserny Lászlóné, Gizella ✝ temetési mise

PÉNTEK, 7.30: Gyermek gyógyulásáért nm.

SZOMBAT, 7.30: Hálaadó mise

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u.)

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                   10.00: Szentmise


2020-11-15
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás