HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021. június 20-án

  1. Amint már korábban, és több alkalommal is hirdettem, mához egy hétre, azaz június 27-én, vasárnap tartjuk Templomunk búcsúi ünnepét, kérve és imádkozva Szent László királyhoz, mennyei közbenjárásáért, pártfogásáért. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Az ünnepi, templombúcsúi szentmise jövő vasárnap délután 4-kor (16.00) kezdődik itt, Templomunkban, amely egyben aranymise is lesz.

- Ez az ünnep egyben azt is jelenti, hogy a jövő vasárnapi szentmise rend átalakul, vagyis a reggel 8-kor kezdődő mise elmarad, csak délelőtt 10-kor lesz szentmise itt a Plébániatemplomban, valamint az ünnepi, búcsúi mise délután 4-kor.

- Az ünnepi szentmise főcelebránsa és szónoka Fodor András, püspöki helynök, bihari főesperes atya.

- Az ünnepi szertartásunk előtt a plébánia udvarán gyülekezünk. A ministránsok, a képviselőtestület tagjai és a papság együtt indul a Templomba beharangszókor. Az ünnepi szertartás végén hasonlóképpen vonulunk ki a Templomból, vagyis a ministránsok, a képviselőtestület és a papság, szintén a plébánia udvarra érkezünk. Reméljük, az időjárás nem szól közbe. Kérem tehát testületünk tagjait és a ministránsokat is, hogy időben jöjjenek a plébánia udvarra.

- A szentmise végén aranymisés áldásban részesíti a kedves testvéreket András atya, és remélhetőleg szentképeket is osztunk majd ebből az alkalomból mindenki számára.

- Nagy tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk tehát mindenkit erre az ünnepi szertartásra, és egyben kérem a Híveket, aki teheti, az előttünk álló héten egy-egy rövid fohászban emlékezzen meg az aranymisés atyáról.

- Bízom benne, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg közös ünneplésünket, így méltón, Istennek tetsző módon adhatunk hálát templombúcsúi ünnepünkön.

  1. Az előttünk álló héten, szombaton, június 26-én lesz az idei évben a pap-és diakónusszentelés egyházmegyénkben. Az ünnepi szentmise keretében egy fiatalembert áldozópappá, kettőt pedig diakónussá szentel Főpásztorunk, aki úgy döntött, hogy az idei évben is a szentelési szentmisét Debrecenben a Megtestesülés Templomban mutatjuk majd be, ami délelőtt 10-kor kezdődik. Ugyanakkor ebben az ünnepi szertartásban fogjuk majd elvégezni a nagycsütörtökön szokásos olajszentelést és a papi ígéretek megújítását is, ami áprilisban sajnos ismét elmaradt. Kérek mindenkit, aki teheti, egyrészt imádságában emlékezzen meg a szentelendőkről az előttünk álló hét folyamán, másrészt pedig, ha részt tudunk venni ezen az ünnepi szertartáson, akkor jöjjünk el, vegyünk részt rajta. Szombat, délelőtt 10 óra, Megtestesülés templom.
  1. Az elmúlt néhány hét folyamán összesen 932.000.- ft. gyűlt össze híveink adományából templomunk külső felújítására. Az alábbi személyek családok adakoztak: Makó Sándorné, Csontos Imre és Pósán Ferencné, valamint két olyan helybeli család, akik azt kérték, hogy nevüket ne olvassuk fel itt a szentmisén, templomunkban. Hálásan köszönöm meg mindannyiuk adományát és Isten áldását kérem életükre, családjukra.
  1. Miserend (2021. 06. 21-06. 27.):

HÉTFŐ,7.30: Rózsafüzér ima

KEDD,17.30: Dóró Zsigmondné, Valéria ✝ 6 hetes mise

SZERDA, 7.30: Imre ✝ édesapáért nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Ferenc ✝ édesapáért nm.

PÉNTEK, 7.30: A Bereczky és a Cserny család ✝ cstg. nm.

SZOMBAT, 7.30: Egy szándékra nm.

VASÁRNAP: 10.00: Szentmise

                   16.00: Templombúcsúi, ünnepi szentmise


2021-06-20
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás