HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021. március 28-án

  1. A hét folyamán összesen 10.000.-ft. gyűlt össze a Hívek adományából a húsvéti virágokra, Templomunk húsvéti díszítésére. Hálásan köszönöm meg ezt az adományt is minden jó szándékú és őszintén adakozó Hívünknek. Istenünk áldását kérem rájuk és családjuk minden tagjára.
  2. Tegnapelőtt fejeződtek be az idei év nagyböjtjében a péntek esti keresztúti ájtatosságok, amelyek egy része közös, nyilvános volt, másik részét pedig közvetítettük. Hálásan köszönöm meg mindazoknak, akik ezeken az alkalmakon az imákat, elmélkedéseket felolvasták, akik eljöttek ezekre a közös ájtatosságainkra és igyekeztek lélekben is átélni mindazt, amit Üdvözítőnk értünk szenvedésként vállalt. Ugyanakkor köszönöm azoknak is, akik a közvetítésünkbe belekapcsolódtak és így követték a keresztutakat. Bízom benne, hogy az előttünk álló hét szertartásainak tartalmával, mondanivalójával együtt segít elmélyíteni hitünk legfontosabb eseményeit, amelyekből táplálkozhatunk az előttünk álló évben, egészen jövő Húsvétig.
  3. A nagyhét szertartásai a mai nappal vették kezdetüket. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Az ilyenkor szokásos, a helyi Egyházak által szervezett virágvasárnap délutáni, városi keresztút elmarad a fennálló helyzet miatt, ugyanígy a szokásos lelkigyakorlatunk is, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán, szintén elmarad, hiszen ezekre sincs most sajnos lehetőség. Kérem a Hívek megértését.

- Ugyanakkor Városunk vezetősége arra kérte a helyi Római Katolikus Egyházat, hogy ebben a szokatlan helyzetben nyújtson segítséget az itt élő, itt lakó emberek számára abban, hogy Húsvét ünnepét méltóbban tudják megünnepelni. Mivel Húsvét ünnepe a megújulás, az új élet ünnepe, így Templomunk külső megújulását mutatjuk be, ami segíthet mindenkinek élete megújításában. Ezzel egyben tájékoztatjuk a helyieket arról is, amit szeretnénk megvalósítani. Mindezt képekben tesszük, ábrázolva a jelenlegi és a jövőbeli állapotot. Ezeket a képeket a Művelődési Központban, pontosabban a Kávézó ajtó és ablak felületén láthatjuk, találhatjuk meg.

- A nagyhét többi napjával kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Egyházmegyénk Főpásztorával, Palánki Ferenc megyéspüspökkel történt személyes megbeszélést követően, Főpásztorunk lehetőséget biztosít arra a NAGYHÉT folyamán, hogy a szabadban, vagyis Közösségi Házunk udvarán elvégezzük a további, nagyheti szertartásokat, amennyiben az időjárás is kegyes lesz hozzánk.

- Egyházközségünk Képviselőivel is egyeztettem erről, és mi is élünk ezzel a lehetőséggel, hiszen csaknem egyöntetűen azt javasolták, hogy a szabadban tartsuk meg a további, nagyheti szertartásokat.

- Ez pedig azt jelenti, hogy NAGYCSÜTÖRTÖKÖN, NAGYPÉNTEKEN, NAGYSZOMBATON, HÚSVÉTVASÁRNAP ÉS HÚSVÉTHÉTFŐN Közösségi Házunk udvarán fogjuk elvégezni a szertartásokat.

- Természetesen a fenti, ünnepi szertartások csak abban az esetben lesznek nyilvánosak, ha az időjárás engedi. Éppen ezért a szertartások napján legkésőbb délután 2 (14.00) óráig egyházközségünk honlapján közzétesszük azt, hogy nyilvános formában, a hívekkel együtt, a Közösségi Házunk udvarán, VAGY az időjárás miatt csak on-line formában, közvetítve tudunk részt venni ezeken a szertartásokon. Kérek mindenkit, hogy honlapunkon, a miserend menüben, az aktuális miserendre kattintva tájékozódjunk az aznapi szertartásról.

- A nyilvános, közös szertartások esetében, a személyes részvételkor szükséges, hogy az előírásokat kövessük, és tartsuk be, vagyis mindenki hozzon magával maszkot, amely eltakarja az orrunkat és a szájunkat, továbbá a nem egy háztartásban élők tartsák meg egymástól a szükséges, legalább 1,5-2 méteres távolságot és végül hozzunk magunkkal kézfertőtlenítőt is.

- Összességében; a szertartások kezdési időpontjai nem változnak, csak a részvétel MÓDJA változhat az időjárástól függően. Erről minden egyes nap tájékoztatjuk a híveket a honlapunkon keresztül.

- Egyrészt, kérem a hívek megértését, másrészt pedig azt is, imádkozzunk Mennyei Atyánkhoz kedvező időjárásért, hogy közösen, nyilvánosan tudjunk ünnepelni nagyhéten és Húsvét ünnepén is.

- Tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk mindenkit Közösségi Házunk udvarára a nagyheti és húsvéti közös, nyilvános szertartásokra.

  1. Mához egy hétre, azaz Húsvétvasárnap mivel csak egy szentmise lesz, így a húsvéti ételek megáldása, megszentelése reggel 8-kor kezdődik Közösségi Házunk udvarán a szokott szertartás keretében. Amennyiben az időjárás kedvezőtlen lesz, úgy egyenként fogom megáldani, megszentelni mindenkinek a húsvéti ételeit.
  2. Miserend (2021. 03. 29-04.04.):

NAGYHÉTFŐ, 18.00: Közös rózsafüzér ima on-line formában, skype

NAGYKEDD, János és Mária ✝ szülőkért nm.

                    18.00: Közös rózsafüzér ima on-line formában, skype

NAGYSZERDA, Élő családért nm

                     18.00: Közös rózsafüzér ima on-line formában, skype

NAGYCSÜTÖRTÖK, 17.30: AZ UTOLSÓ VACSORA EMLÉKÉRE

NAGYPÉNTEK, 15.00: NAGYPÉNTEKI SZERTARTÁS

NAGYSZOMBAT, 17.30: NAGYSZOMBATI SZERTARTÁS

HÚSVÉTVASÁRNAP: 8.00: HÚSVÉTI ÉTELEK MEGÁLDÁSA

                                11.00: ÜNNEPI SZENTMISE

  1. A megáldott, megszentelt barkát elhelyezzük Templomunk előtti kereszt mellett a mise után, amelyből vihetünk haza otthonainkba.

2021-03-28
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás