HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. április 10-én

  1. Ma egy hete a szentföld javára tartottunk országos gyűjtést. A hívek perselyadományából összesen 50.510.- ft. gyűlt össze. Ezt az összeget, azaz 50.000.- ft-ot a hét közepén adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
  2. A templomunkban összegyűlt természetbeni adományokat a nagyhét elején juttatjuk el azok számára, akik erre rászorulnak, vagyis a menekültek számára. Kérem a híveket, akik még szeretnének hozni adományokat, az előttünk álló napokban tegyék meg, mert a nagyhét elsőfelében, szerda körül visszük el innen, a templomból.
  3. Tegnapelőtt, azaz pénteken, fejeződtek be az idei év nagyböjtjében a keresztúti ájtatosságok. Hálásan köszönöm meg mindazoknak, akik eljöttek ezekre a közös ájtatosságainkra, és azoknak is, akik az imákat, elmélkedéseket felolvasták és igyekeztek lélekben átélni mindazt, amit Üdvözítőnk értünk szenvedésként vállalt. Külön köszönöm mindazoknak, akik részt vettek a keresztutat követő szentmisén is. Bízom benne, hogy a keresztút elmélkedései és az előttünk álló hét szertartásainak tartalma, mondanivalója segít elmélyíteni hitünk legfontosabb eseményeit, amelyekből táplálkozhatunk az előttünk álló évben.
  4. A nagyhét szertartásai a mai nappal vették kezdetüket. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- A mai nap délutánján lesz a városi keresztút, amellyel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- A másik két felekezet lelkipásztoraival a tegnapi napon abban állapodtunk meg, hogy az időjárás viszontagságai, bizonytalansága, hideg, zord idő miatt nem marad el a keresztút, hanem itt, a mi templomunkban gyülekezünk és itt a templomban végezzük el, olvassuk fel a keresztút állomásait.

- A keresztút délután 3-kor (15.00) kezdődik itt a templomban úgy, hogy a három lelkipásztor hozza be és helyezi el templomunk oltáránál a városi keresztút keresztjét, majd a különböző felekezetű hívek pedig felolvassák az adott állomásokhoz tartozó imákat. Így biztosan el tudjuk végezni a keresztutat és nem szól közbe, nem zavar meg bennünket az időjárás.

- Hívunk és várunk tehát mindenkit ma délután 3-ra (15.00), ide a Templomba erre a közös, ökumenikus keresztútra.

- Az előttünk álló három napon, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán tartjuk meg itt, templomunkban nagyböjti lelkigyakorlatunkat, amely felkészíti a hívő embert Húsvét ünnepének méltó megünneplésére.

- Lelkigyakorlatos szentmiséink főcelebránsa és szónoka Bökő Péter atya, a püspökladányi egyházközség plébánosa lesz.

- Mindhárom napon szentmiséink este 6-kor (18.00) kezdődnek, előtte 1/2 6-tól (17.30) már gyóntatunk a templomban. Kérem a kedves híveket, úgy rendezzük dolgainkat, hogy legyen alkalmunk a húsvéti szentgyónás elvégzésére az esték folyamán, mert a nagyhét második felében kevés lehetőség lesz a gyónásra.

- Mindhárom este a lelkigyakorlatos szentmiséken perselyezni fogunk, és ez az összeg lesz az atya tiszteletdíja.

- Kívánok minden kedves testvéremnek lelki megújulást, őszinte bűnbánatot a lelkigyakorlatos misékhez azért, hogy a Feltámadás ünnepén tiszta lélekkel, őszinte emberséggel örülhessünk bűntől való megszabadulásunknak.

- A nagycsütörtöki szentmisével kezdi meg egyházunk a húsvéti Szent Három nap ünneplését, amely az első nap. Ebben a szentmisében az Eukarisztia és a Papság szentségének megalapítására emlékezünk. Ez a szentmise nagycsütörtökön este 6-kor (18.00) kezdődik. A szentmise keretében végezzük el a lábmosás szertartását is, éppen ezért kérem a kedves híveket, hogy csütörtökön este a padok előtt lévő 12 széket hagyjuk szabadon azok számára, akiknek a lábát meg fogom mosni. A mise végén van az Oltárfosztás, és azt követően virrasztás lesz itt a templomban a korábbi évek gyakorlata szerint. Ezen a napon van egyházmegyénk Társszékesegyházában, Nyíregyházán, az Olajszentelési mise, amit a Püspök a papjaival együtt mutat be, amelynek keretében együttesen megszentelik az olajokat és megújítják papi ígéreteiket. Ez a szentmise csütörtökön délelőtt 10-kor kezdődik a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Aki teheti, jöjjön el erre az ünnepi, főpapi szentmisére.

- Nagypéntek, Jézus kereszthalálának az emléke, az Úr szenvedésének az ünnepe, a húsvéti Szent Három nap második napja. Ez egyben szigorú böjti nap, vagyis csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, és semmiféle húst, vagy abból készült ételt nem vehetünk magunkhoz. A nagypénteki szertartás délután 3-kor (15.00) kezdődik itt a templomban, vagyis Jézus halálának az időpontjában. Ennek a szertartásnak a keretében felelevenítjük a passiót, az Úr szenvedéstörténetét.

- Nagyszombat estéje, éjjele a Feltámadás ünnepe, a húsvéti Szent Három nap harmadik napja. A feltámadási szertartás nagyszombaton este 8-kor (20.00) kezdődik. Amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk és engedi, akkor megtartjuk a szertartás végén a feltámadási gyertyás körmenetünket, amelyhez lámpionokat is kiosztunk majd a szertartás kezdetén. Ezzel zárul a nagyszombati liturgia.

- Húsvétvasárnap a szentmisék a szokott időben kezdődnek, azaz reggel 8-kor és délelőtt 10-kor. A reggel 8-kor kezdődő szentmise végén megáldom a húsvéti ételeket, és ha szükséges, akkor a 10-kor kezdődő mise végén is lesz ételszentelés.

- Igyekeztünk úgy összeállítani a nagyhét szertartásait, hogy mindannyiunk szellemi, lelki töltekezését szolgálja és segítse Húsvét méltó megünneplését. Kívánom mindenkinek, hogy az előttünk álló napok során elmélyült lélekkel készüljünk a feltámadás ünnepére. Éppen ezért hívunk és várunk mindenkit ezekre a szentmisékre, és szertartásokra a nagyhét folyamán.

  1. Miserend (2019. 04. 15-21.):

NAGYHÉTFŐ, 18.00: A Kovács és a Dávid ✝ nagyszülőkért nm.

NAGYKEDD, 18.00: ✝ Terézia édesanyáért nm.

NAGYSZERDA, 18.00: Kálmán és Erzsébet ✝ szülőkért nm.

NAGYCSÜTÖRTÖK, 18.00: Szentmise az utolsó vacsora emlékére.

NAGYPÉNTEK, 15.00: Nagypénteki szertartás, passióval.

NAGYSZOMBAT, 20.00: Feltámadási szertartás, gyertyás körmenettel.

HÚSVÉTVASÁRNAP: 8.00: Szentmise, ételszentelés

                                10.00: Szentmise

  1. A megszentelt barkából hihetünk haza otthonaikba a szentmise után.

2022-04-10
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás