HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. április 3-án

  1. Amint mindannyian látjuk, a héten, csütörtökön kezdtük el a templomunk előtt lévő keresztünk felújítását, átépítését. Erről szeretném most néhány mondatban tájékoztatni a híveket:

- Miután megbontottuk, világossá vált, hogy a kereszt felső része már évtizedekkel korábban megsérülhetett több alkalommal és több helyen is, hiszen hungarocellel tömítették ki, bevasalták, behálózták és be is betonozták. Leginkább a kereszt talapzata maradt meg épen, amihez nem is nyúltunk. A talapzattól felfelé eső rész cseréje, átépítése viszont nagyon időszerűvé vált.

- A talapzatot "impala" nevű, színű gránitlapokkal fogjuk beburkolni, ahogyan ez már látszik is a talapzat alján. Szakaszosan haladunk felfelé a talapzat burkolásával, amikor ez elkészül, akkor egy beton alapot készítünk a talapzat tetején, amibe beleültetjük az egy tömbből álló szintén "impala" gránit keresztünk függőleges, majd vízszintes részét, legvégül pedig a régi Krisztus testet, Korpuszt felújítva ráhelyezzük erre a gránit keresztre.

- Mindez elég hosszadalmas folyamat lesz a ragasztások, kötések miatt, leginkább a beton kötése miatt, hogy lehessen az egésze talapzatot terhelni. Nagy valószínűséggel, sőt biztosan tudható, hogy csak Húsvét ünnepe után készül el, reményeink szerint április 24-re, mához három hétre, vagy legkésőbb e hónap végére, már teljes egészében készen lesz. Bízzunk abban, hogy semmi rendkívüli esemény nem jön közbe. Kérem addig is a hívek megértését és türelmét.

  1. Amint már korábban hirdettem, az előttünk álló héten, csütörtökön van április hónap első csütörtökje, és ezen a napon ellátogat hozzánk Főpásztorunk, hiszen találkozni akar az itt, helyben működő Szent László Imaközösséggel, akik azt vállalták, hogy papokért, papi hivatásokért imádkoznak. Ez a találkozás az esti szentmise és szentségimádás keretében valósul majd meg. Szentmisénket a szokott időben, este fél 6-kor (17.30) kezdjük, majd elvégezzük a szentségimádást. Várjuk tehát a híveket erre a közös találkozóra.
  2. Jövő vasárnap van Virágvasárnap, vagyis az Úr Jézus szenvedésének a vasárnapja, amellyel megkezdődnek Húsvét ünnepének eseményei. A liturgiával kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Ha az időjárás nem szól közbe és engedi, akkor a reggel 8-kor kezdődő mise keretében szenteljük meg a barkát templomunkon kívül, ahogyan ezt történt az előző években is, hiszen a közösségi ház udvarán lesz előkészítve a barka. Kérem a kedves híveket, hogy ide jöjjenek reggel 8-ra. A barka megáldása után fogunk közösen bevonulni a templomba, ahol a szentmise folytatódik. Ha az időjárás nem engedi a templomon kívüli szertartást, akkor a barka megáldása a templomban lesz.

- Ehhez az ünnephez hozzá tartozik a passió, vagyis az Úr Jézus szenvedéstörténetének a felelevenítése, amit mindkét délelőtti szentmisén meg fogunk hallgatni.

- A 10-kor kezdődő mise előtt nem lesz barkaszentelés, hanem a reggeli misén megáldott barkát helyezzük el a templomban, és vihetünk haza mindkét misét követően a megáldott barkából otthonainkba.

  1. Amint már a korábbi években szokássá vált a városi keresztút elvégzése, úgy az idei évben is, virágvasárnap délutánján szeretnénk most megtartani ezt a keresztutat. Jövő vasárnap délután 3-kor (15.00) kezdődik a keresztút. Itt, a mi templomunk előtt gyülekezünk, ahol elvégezzük a bevezető imát és az első három állomást. Majd elindulunk a református templomhoz, ott megállunk és elimádkozzuk a következő négy állomást. Aztán a görög templom felé indulunk tovább, ahol szintén megállunk és ott is elimádkozzuk a következő négy állomást. Végül tovább haladunk a Szt. István park felé, ahol a haranglábaknál állunk meg és az utolsó négy állomást elimádkozva, valamint közös áldásban részesedve fejezzük be a keresztúti ájtatosságunkat. Hívunk és várunk mindenkit, fiatalokat és időseket, gyerekeket és felnőtteket, erre a közös, a három helybeli egyház által szervezett nagyböjti keresztútra, amelynek során visszük magunkkal a közösségi házban lévő, fából készült keresztünket is. Mindezt szeretnénk az idei évben megvalósítani és reménykedünk abban, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg sem a reggeli barkaszentelést, sem pedig a délutáni közös, városi keresztútjárásunkat. Ez utóbbi, vagyis a városi keresztút megtartása jövő vasárnap fog véglegesedni, amikor már látjuk azt, hogy milyen időre is számíthatunk aznap délután.
  2. A virágvasárnapot követő időszak a nagyhét. Ennek a hétnek az elején lesz a nagyböjti lelkigyakorlat, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán. Erről az időszakról, vagyis a lelkigyakorlatunkról és a három szentnap liturgiájáról, jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a kedves testvéreket. Már most kérem a híveket, úgy alakítsuk teendőinket, tudjunk részt venni ezeken az estéken és tudjuk elvégezni húsvéti gyónásunkat, mert később erre már nem lesz lehetőség
  3. Az elmúlt hét folyamán összesen 14.000.- ft. gyűlt össze a hívek adományából a húsvéti virágokra, templomunk ünnepi díszítésére. Hálás szívvel köszönöm meg mindenkinek az adományt, és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. Továbbra is várjuk híveink adományát erre a célra.
  4. Miserend (2022. 04. 04-04.10.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Bátori Elemérné, Valéria ✝ 6 hetes mise

SZERDA, 7.30: Magdolna gyógyulásáért nm.

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: Keresztút

               18.00: Bodnár János ✝ 6 hetes mise

SZOMBAT, 7.30: Krisztina gyógyulásáért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, barkaszentelés, passió

                   10.00: Szentmise, passió

                   15.00: Városi keresztút

  1. Amint mindannyian tudjuk, ma országgyűlési választások vannak. Kérek mindenkit, egyrészt menjünk el szavazni, tegyünk eleget állampolgári kötelességünknek, másrészt pedig lelkiismeretünk szerint szavazzunk arra a személyre és pártra, akikről azt gondoljuk, hogy hazánk felemelkedését, mindannyiunk boldogulását segíti és szolgálja.
  2. Most, mivel elsővasárnap van, megáldom a rózsafüzértársulati titkokat, megtartjuk szentségimádásunkat, majd pedig titokváltás lesz.

2022-04-03
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás