HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. április 2-án

 

  1. Pénteken múlt egy hete, Közösségi Házunk udvarát igyekeztünk kitakarítani, rendbe tenni. Hálásan köszönöm meg mindazoknak a munkáját és segítségét, akik jelen voltak, és akik biztosították ezen munkához szükséges kis teherautót, ami elszállította az udvarban lévő hulladékot. Istenünk áldása kísérje továbbra is életüket és családjukat.
  2. Főpásztorunk hivatalos formában is értesített arról, hogy a Püspöki Kar döntése értelmében április 01-től változik a stóladíj, vagyis a szentmisék 4.000.- ft-ba, a temetések 35.000.- ft.-ba, az esküvők pedig 40.000.- ft.-ba kerülnek a tegnapi naptól kezdődően. A halottakért történő harangozásért 2.500.- ft.-ot kell majd fizetni harangozásonként. Ezen díjszabásokat hamarosan el fogom helyezni a templomi hirdetőtáblán is.
  3. Az elmúlt hét folyamán összesen 19.000.- ft. gyűlt össze a hívek adományából a húsvéti virágokra, templomunk ünnepi díszítésére. Hálás szívvel köszönöm meg híveink adományt, és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. Továbbra is várjuk a hívek adományát erre a célra.
  4. A nagyhét szertartásai a mai nappal vették kezdetüket. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- A mai nap délutánján lesz a városi keresztút, amely ma délután 3-kor (15.00) kezdődik. Itt, templomunk belsejében gyülekezünk és a harangszót követően lelkipásztor testvéreim behozzák templomunkba és neki támasztják az oltárnak, elhelyezik templomunk belsejében az ilyenkor használatos keresztünket. Majd a bevezető ima és az állomásokhoz tartozó imák, fohászok felolvasása következik. Minden állomáshoz tartozik majd közös imádság is, amit a kivetítőnkön láthatunk, olvashatunk a keresztúthoz tartozó énekünkkel együtt.

- Amennyiben az időjárás engedi, akkor közösen átvonulunk a másik két templomhoz, és bemegyünk mindkét templomba keresztünkkel együtt. A Ref. és a Gör. Kat. templomokban is úgy végezzük el az állomásokhoz tartozó imákat, fohászokat, mint a mienkben. Az állomásoknál mondandó közös imákat fénymásolatban olvashatjuk azokon a lapokon, amiket a szertartás elején csak akkor osztunk ki, ha átmegyünk a másik két templomba, tehát ha lesz kinti szertartás.

- Ha az időjárás miatt itt, templomunkban végezzük el a keresztutat, akkor minden közös ima, fohász és ének látható, olvasható lesz a kivetítőnkön. Hívunk és várunk mindenkit ma délután 3-ra, ide a templomba erre a keresztútra, amelynek középpontjában az óhajtott, a vágyott béke áll.

- Az előttünk álló három napon, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán tartjuk meg itt, templomunkban nagyböjti lelkigyakorlatunkat, amely felkészíti a hívő embert Húsvét ünnepének méltó megünneplésére.

- A holnapi naptól kezdődően egészen húsvéthétfőig minden nap itt, a plébániatemplomban lesznek a nagyheti és ünnepi szentmisék, szertartások.

- Lelkigyakorlatos szentmiséink főcelebránsa és szónoka Tamaskovits László atya, a nyíradonyi egyházközség plébánosa lesz.

- Mindhárom napon szentmiséink este 6-kor (18.00) kezdődnek, előtte 1/2 6-tól (17.30) már gyóntatunk a templomban. Kérem a kedves híveket, úgy rendezzük dolgainkat, hogy legyen alkalmunk a húsvéti szentgyónás elvégzésére az esték folyamán, mert a nagyhét második felében kevés lehetőség lesz a gyónásra.

- Mindhárom este a lelkigyakorlatos szentmisék alatt perselyezni fogunk, és ezt az összeget adjuk oda az atyának tiszteletdíjként.

- Kívánok minden kedves testvéremnek lelki megújulást, őszinte bűnbánatot a lelkigyakorlatos misékhez azért, hogy a Feltámadás ünnepén tiszta lélekkel, őszinte emberséggel örülhessünk bűntől való megszabadulásunknak.

- Nagycsütörtökkel kezdi meg egyházunk a húsvéti Szent Három nap ünneplését. Nagycsütörtök tehát az első nap. Ezen a napon az esti szentmisében az Eukarisztia és a Papság szentségének megalapítására emlékezünk. Ez a szentmise nagycsütörtökön este 6-kor (18.00) kezdődik. A szentmise keretében végezzük el a lábmosás szertartását is, éppen ezért kérem a kedves híveket, hogy csütörtökön este a padok előtt lévő 12 széket hagyjuk szabadon azok számára, akiknek a lábát meg fogom mosni. A mise végén van az Oltárfosztás, és azt követően virrasztás lesz itt a templomban a korábbi évek gyakorlata szerint. Ezen a napon van egyházmegyénk Társszékesegyházában, Nyíregyházán, az Olajszentelési mise, amit a Püspök a papjaival együtt mutat be, amelynek keretében együttesen megszentelik az olajokat és megújítják papi ígéreteiket. Ez a szentmise csütörtökön délelőtt 10-kor kezdődik a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházban. Aki teheti, jöjjön el erre az ünnepi, főpapi szentmisére.

- Nagypéntek, Jézus kereszthalálának az emléke, az Úr szenvedésének az ünnepe, a húsvéti Szent Három nap második napja. Ez egyben szigorú böjti nap, vagyis csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, és semmiféle húst, vagy abból készült ételt nem vehetünk magunkhoz. A nagypénteki szertartás délután 3-kor (15.00) kezdődik itt a templomban, vagyis Jézus halálának az időpontjában. Ennek a szertartásnak a keretében is felelevenítjük a passiót, az Úr szenvedéstörténetét.

- Nagyszombat estéje, éjjele a Feltámadás ünnepe, a húsvéti Szent Három nap harmadik napja. A feltámadási szertartás nagyszombaton este 8-kor (20.00) kezdődik. Amennyiben az időjárás kegyes lesz hozzánk és engedi, akkor megtartjuk a szertartás végén a feltámadási gyertyás körmenetünket, amelyhez lámpionokat is kiosztunk majd a szertartás kezdetén. Ezzel a körmenettel zárul a nagyszombati liturgia.

- Húsvétvasárnap a szentmisék a szokott időben kezdődnek, azaz reggel 8-kor és délelőtt 10-kor. A reggel 8-kor kezdődő szentmise végén megáldom a húsvéti ételeket, és ha szükséges, a 10-kor kezdődő mise végén is lesz ételszentelés.

- Igyekeztünk úgy összeállítani a nagyhét szertartásait, hogy mindannyiunk szellemi, lelki töltekezését szolgálja, és segítse Húsvét méltó megünneplését. Kívánom mindenkinek, hogy az előttünk álló napok során elmélyült lélekkel készüljünk a feltámadás ünnepére. Éppen ezért hívunk és várunk mindenkit ezekre a szentmisékre, és szertartásokra a nagyhét folyamán ide, a plébániatemplomba.

  1. Miserend (2023. 04. 03-09.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

NAGYHÉTFŐ, 18.00: Krisztina gyógyulásáért nagymise

NAGYKEDD, 18.00: Renáta gyógyulásáért nagymise

NAGYSZERDA, 18.00: Csontos Imréné, Veronika ✝és ✝cstg. nagymise

NAGYCSÜTÖRTÖK, 18.00: Szentmise az utolsó vacsora emlékére

NAGYPÉNTEK, 15.00: Nagypénteki szertartás, passióval.

NAGYSZOMBAT, 20.00: Feltámadási szertartás, gyertyás körmenettel.

HÚSVÉTVASÁRNAP:

8.00: Szentmise, ételszentelés

10.00: Szentmise

  1. A megszentelt barkából hihetünk haza otthonaikba a szentmise után.
  2. Most, mivel elsővasárnap van, megáldom a rózsafüzértársulat titkait, majd pedig titokváltás lesz. Szentségimádásunk elmarad, hiszen nagyszombat helyettesíti.

2023-04-02
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás