HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. március 26-án

  1. Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindazoknak a helybeli híveknek a kedvességét és figyelmességét, akik Szt. József, Anyaszentegyházunk fővédőszentjének ünnepe alkalmából személyesen, telefonon, vagy a hírközléstechnika, az informatika eszközeit használva felköszöntöttek, továbbá imáikban is megemlékeztek rólam, valamint átadták ajándékaikat. Köszönöm a közösségben, a kedd esti misét követő együttes köszöntést is. Isten áldása kísérje minden jó szándékú testvérünk életét, munkáját és családját. Természetesen jó magam is szeretném ezt a jó szándékot viszonozni azzal, hogy egy szentmisét a köszöntőkért fogok felajánlani, bemutatni, amit már meg is tettem, hiszen tegnap Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepén értük ajánlottam fel az ünnepi szentmisénket.
  2. Szeretném továbbá megköszönni híveimnek azt is, hogy ismét szép számmal voltunk jelen templomunkban pénteken, a keresztúti ájtatosságon és a szentmisén. Az előttünk álló pénteken este is várjuk híveinket ide, a plébániatemplomba ezekre a közös esti imádságokra, hiszen ebben a nagyböjti időben ez lesz az utolsó keresztúti ájtatosság.
  3. Az elmúlt hét folyamán összesen 11.000.- ft. gyűlt össze a hívek adományából a húsvéti virágokra, templomunk ünnepi díszítésére. Hálás szívvel köszönöm meg ezt az adományt is, és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. Továbbra is várjuk híveink adományát erre a célra.
  4. A természetbeni adományokkal kapcsolatban szeretném hirdetni, hogy az előttünk álló héten, péntekkel bezárólag hozzuk el ide a templomba a tartósélelmiszereket, aki még nem tette meg és szeretné, mert azt követően egy-két napon belül el fogom vinni a célállomásra az összegyűlt adományokat.
  5. A pápalátogatással kapcsolatban az alábbiakról szeretnék tájékoztatást adni:

- A napokban kaptuk meg a hivatalos pápalátogatási programot, amit már el is helyeztem templomunk hirdetőtábláján.

- Ezt a programot el fogjuk helyezni egyházközségünk honlapján is, valamint a pápalátogatásnak saját honlapja is van, el is indult a napokban, immár működik ez az internetes oldal, amelynek az elérhetősége több fórumon is nyilvános már, de feltesszük saját honlapunkra is.

- Örömmel jelzem híveimnek, hogy a hét folyamán szép számmal jelentkeztek már a pápalátogatási szentmisére induló autóbuszra. Kérem, sőt biztatom a híveket, hogy minél többen jöjjünk és jelentkezzünk, menjünk közösen. Jó magam is együtt szeretnék utazni a hívekkel erre a nem mindennapi alkalomra. Várjuk tehát továbbra is a hívek jelentkezését.

  1. Mivel április hónap elsőcsütörtökje és elsőpéntekre nagycsütörtökre és nagypéntekre esik, ezért az elsőcsütörtöki és elsőpénteki szertartásainkat az előttünk álló héten, vagyis március hónap utolsó napjain végezzük el. Szombaton pedig már április 01-je van, ami elsőszombat.

- Csütörtökön a szentmise este fél 6-kor (17.30) kezdődik. Papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a kápolnában, majd szentségimádást végzünk.

- Pénteken délelőtt meglátogatom egyházközségünk betegeit, és az esti szentmisét a rózsafüzértársulat élő és ✝tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát.

Pénteken tehát itt, a plébániatemplomban este 5-től (17.00) rózsafüzér ima, fél 6-tól (17.30) keresztút, majd szentmise, végén Jézus Szíve litánia.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel a kápolnában.

  1. Jövő vasárnap van Virágvasárnap, vagyis az Úr Jézus szenvedésének a vasárnapja, amellyel megkezdődnek Húsvét ünnepének eseményei. A liturgiával kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Ha az időjárás nem szól közbe és engedi, akkor a reggel 8-kor kezdődő mise keretében szenteljük meg a barkát templomunkon kívül, ahogyan ezt történt az előző években is, hiszen a közösségi ház udvarán lesz előkészítve a barka. Kérem a kedves híveket, hogy ide jöjjenek reggel 8-ra. A barka megáldása után fogunk közösen bevonulni a templomba, ahol a szentmise folytatódik. Ha az időjárás nem engedi a kinti szertartást, akkor a barka megáldása a templomban lesz.

- Ehhez az ünnephez hozzá tartozik a passió, vagyis az Úr Jézus szenvedéstörténetének a felelevenítése, amit mindkét délelőtti szentmisén meg fogunk hallgatni.

- Mivel jövő vasárnap elsővasárnap, de virágvasárnap, így a szokásos szentségimádás most elmarad, a nagyszombati szertartás helyettesíti. Jövő vasárnap a reggeli mise végén csak a rózsafüzértársulati titkokat szemtelem meg.

- A 10-kor kezdődő mise előtt nem lesz barkaszentelés, hanem a reggeli misén megáldott barkát helyezzük el a templomban, vagy a templomon kívül és vihetünk haza, otthonainkba mindkét misét követően a megáldott barkából.

  1. Amint már a korábbi években szokássá vált a városi keresztút elvégzése, úgy az idei évben is, virágvasárnap délutánján szeretnénk megtartani ezt a keresztutat. Az idei év városi keresztútja a béke keresztútja lesz, hiszen az állomásokat a béke gondolata, a béke hangulata, a béke óhaja, a béke utáni vágy szövi majd át, ami úgy gondolom, nagyon aktuális. A testvéregyházakon kívül, most megszólítottam városunk vezetőségét is, és kértem, hogy jöjjenek velünk, és imádkozzunk együtt az óhajtott békéért. Ennek a keresztútnak a részleteit még egyeztetjük, éppen ezért mindarról, amit tudnunk kell a jövő vasárnap délutáni közös keresztutunkról, azt Virágvasárnap, a délelőtti szentmisék végén fogom majd részletesen elmondani. Ami biztos, hogy jövő vasárnap délután 3-kor (15.00) kezdődik a keresztút. Ide is hívunk és várunk mindenkit. Reménykedjünk abban és imádkozzunk azért, hogy az időjárás legyen kegyes hozzánk.
  2. Miserend (2023. 03. 27-04. 02.):

KÁPOLNA (WESSELÉNYI U. 1/B):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝Béla áldozópapért nagymise, passiópróba

SZERDA, 7.30: Renáta gyógyulásáért nagymise

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nagymise

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: Keresztúti ájtatosság

               18.00: Rózsafüzértársulat élő és ✝tagjaiért nagymise

KÁPOLNA (WESSELÉNYI U. 1/B):

SZOMBAT, 7.30: Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nagymise

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, barkaszentelés, passió

                    10.00: Szentmise, passió

                    15.00: Városi, béke keresztút


2023-03-26
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás