HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. január 1-én

  1. Karácsony ünnepén, a korábbi évekhez hasonlóan a papnevelés céljára gyűjtöttünk. Az éjféli misén, a pásztorok miséjén és az ünnepi szentmisén összesen 203.260.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából erre a célra. Ezt az összeget, 200.000.- ft-ot a hét elején adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
  2. Az előttünk álló héten, pénteken van január 06., azaz Vízkereszt, Urunk Megjelenésének a főünnepe, amely immáron tizedik éve, 2014-től kezdődően kötelező, parancsolt főünnep. Ez pedig azt jelenti, hogy minden katolikus számára a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező. Éppen ezért, Vízkereszt ünnepén itt, a plébániatemplomban reggel 8-kor és este 6-kor (18.00) kezdődnek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő mise keretében végezzük el a vízszentelést, és megszenteljük, megáldjuk elsőként templomunkat, majd a szertartás végén, a mise befejező áldása után a megszentelt vízből vihetünk haza otthonainkba az este 6-kor (18.00-kor) kezdődő szentmisét követően is. Ha a reggeli misén a megszentelt víz kevés lenne, akkor még szentelünk vizet a 18.00-kor kezdődő mise keretében is.
  3. Az előttünk álló héten van január hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön este fél 6-kor (17.30) kezdődik, pénteken pedig, mivel nemcsak elsőpéntek, hanem Vízkereszt főünnepe is, így este 6-kor (18.00) kezdődik a szentmise.

- Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be az esti szentmisét majd szentségimádást végzünk erre a szándékra.

- Pénteken pedig meglátogatom a délelőtti órákban egyházközségünk azon betegeit, akiknél ez lehetséges. Az esti szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért mutatjuk be, majd azt követően elénekeljük a Jézus Szíve litániát.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Mivel az előttünk álló héten tanítási szünet van még, így holnapután, a kedd esti misét követően nem tartunk bibliaórát, majd csak keddhez egy hétre. A kedd esti szentmisékkel és a bibliaórákkal kapcsolatban lesz majd egy kis változás. Erről jövő vasárnap fogom a híveket tájékoztatni.
  2. Néhány nappal ezelőtt, a két ünnep között, a templom melletti közösségi házunkat letéliesítettük, ami azt jelenti, hogy sem víz nincs az épületben, mert leeresztettük és elzártuk, sem gáz, meg villany sincs ott, mert elzártuk, kikapcsoltuk. Ez az épület egyenlőre, legalábbis tavaszig használaton kívül lesz. El is helyeztünk egy-egy táblát, felírást a fő-és az oldalajtókon: HASZNÁLATON KÍVÜL. Sem hétköznap, sem pedig ünnepnap nem lesz nyitva. Kérek mindenkit, hogy erre számítsunk, ezzel számoljunk, ha a templomba érkezünk.
  3. Jövő vasárnap van Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, ami azt is jelenti, hogy ezzel az ünneppel ér majd véget, egyházunk liturgiája szerint, a karácsonyi időszak.
  4. Már most jelzem, hogy mához kettő hétre, azaz január 15-én, vasárnap délután egyházközségünk Képviselő-testülete számára gyűlés lesz a plébánián. Erre a gyűlésre a Testület minden tagját tisztelettel meghívom és várom. Reméljük, hogy összejövetelünket semmi rendkívüli esemény nem fogja megzavarni.
  5. Az egyházközségbe érkező katolikus újságokkal kapcsolatban (Új E., Ador. Ker. Élet, Szív) kérem a híveket, hogy az előttünk álló két hét folyamán, január közepéig, de legkésőbb a hónap végéig rendeljék meg és fizessék ki legalább az első féléves árát a plébánián. Az újságok ára minimálisan, de emelkedett a 2022-es évhez képest. A pontos árakat az előttünk álló napokban igyekszem megtudni.
  6. Miserend (2023. 01. 02-01. 08.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Ilona ✝nagymamáért nagymise.

SZERDA, 7.30: A Cseh család élő és ✝cstg. nagymise.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Nádas Adorjánné, Terézia ✝temetési mise

                     17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT FŐÜNNEPE

           8.00: Szentmise, vízszenteléssel;         

          18.00: A Rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért nm.

SZOMBAT, 7.30: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                  10.00: Szentmise

  1. Mivel ma elsővasárnap van, így a 8-kor kezdődő szentmisénk végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz szokott formában a titokcsere.

2023-01-01
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás