HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. január 29-én

  1. Mindenekelőtt a hála és a köszönet szavait kell megfogalmaznom és elmondanom. Hálával tartozok azoknak a férfiaknak és asszonyoknak, akik tegnap, szombaton egyrészt a karácsonyfák lebontásában, a templom takarításában segítettek, másrészt pedig azoknak, akik a Közösségi Ház udvarán lévő fák összevágásában, elrendezésében szintén segítettek. Isten áldása kísérje életüket, családjukat és munkájukat. Az előttünk álló héten, szerdán a szentmisét egy szándékra, értük fogom bemutatni hálaadásként.
  2. Az előttünk álló héten, csütörtökön van február 02-a, vagyis Gyertyaszentelő Boldogasszony főünnepe. Ezen a napon egyházunk gyertyát szentel. Ünnepi szentmisénk este 6-kor (18.00) fog majd kezdődni. A gyertyák megáldását ennek a szentmisének a keretében végezzük el, ezért kérem a kedves híveket, hogy hozzák el magukkal ide a templomba, a szentmisére azokat a gyertyákat, amelyeket szeretnének megszenteltetni, megáldatni, és hagyjuk magunk mellett, a padokban gyertyáinkat. A szertartás kezdetén fogjuk meggyújtani a gyertyákat és égő gyertyákkal a kezünkben kezdődik majd az ünnepi szentmise a templomon belüli egyszerű körmenettel. Ilyen lélekkel készüljünk a csütörtökön bemutatandó ünnepi szentmisére. Ez a nap egyben február hónap elsőcsütörtökje is, így a szentmisénket papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk majd be, ajánljuk fel.
  3. Az előttünk álló héten, pénteken van Szt. Balázs püspök emléknapja, akinek a személyéhez kötődik a Balázs-áldás. Éppen ezért aznap, pénteken és jövő vasárnap a misék után Balázs-áldást osztunk itt, a Plébániatemplomban. Ez a nap egyben február hónap elsőpéntekje, így a szentmise este fél 6-kor kezdődik majd.
  4. Az előttünk álló héten van február hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön, mint már mondottam, este 6-kor (18.00), pénteken pedig este fél 6-kor (17.30) kezdődnek majd a szentmisék. Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd szentségimádást végzünk.

- Pénteken a délelőtti órákban meglátogatom egyházközségünk betegeit, az esti szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát, azt követően Balázs-áldást osztunk.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Jövő vasárnap van február hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise után megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz a Balázs-áldás, végül pedig szokott módon a titokváltás.
  2. Már most jelezem, hogy a hétköznapi szentmisék bemutatásának a helye változni fog február 06-tól kezdődően. Erről jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a híveket.
  3. Miserend (2023. 01. 30-02. 05.):

KÁPOLNA (WESSELÉNYI U. 1/B):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝ László és Gizella nagyszülőkért nagymise, bibliaóra

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

SZERDA, 7.30: Egy szándékra, nagymise

CSÜTÖRTÖK, GYERTYASZENTELŐ BOLDOGASSZONY FŐÜNNEPE: 18.00: Ünnepi szentmise, papjainkért, papi hivatásokért, gyertyaszenteléssel, körmenettel

PÉNTEK, 17.30: Rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért nagymise, Balázs-áldás

SZOMBAT, 7.30: A Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nagymise

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, szentségimádás, Balázs-áldás, titokváltás

                   10.00: Szentmise, Balázs-áldás


2023-01-29
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás