HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. július 30-án

  1.  Az előttünk álló héten van augusztus hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Az elsőcsütörtöki és az elsőpénteki szentmiséket egy héttel később tartjuk meg, miután a helyi plébános atya hazaérkezett.

- Szombaton, a szokásoknak megfelelően, a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Jövő vasárnap van augusztus hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise után megáldjuk a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz szokott módon a titokváltás.
  2. Ma egy hete már hirdettem, hogy jövő vasárnap, augusztus 06-án elsőmisét, újmisét mutat be az egyik újonnan szentelt paptestvérünk. Csapó Márton atya elfogadta meghívásunkat és együtt ünnepel majd velünk. Ezzel az újmisével kapcsolatban az alábbiakat szeretnénk hirdetni:

- Az újmise, az elsőmise jövővasárnap a délelőtt 10-kor kezdődő szentmise keretében lesz.

- A bevonulás a plébániáról történik majd, így kérem a ministránsokat, hogy a kereszttel jöjjenek a plébánia épületéhez. Ha az időjárás nem engedi, akkor a sekrestyéből fogunk bevonulni a templomba.

- A szentmise elején köszöntjük az újmisés atyát, majd a mise bemutatása a szokott formában, módon történik.

- A záróáldás előtt megköszönjük a közös ünneplést és az ajándék átadását követően lesznek az ünnepélyes primiciás áldások. Reményeink szerint szentképeket is hoz magával majd az újmisés atya, amit kiosztunk az áldást követően.

- Hívunk és várunk mindenkit erre az ünnepi alkalomra is, ide, a templomba, és reméljük, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg közös hálaadásunkat.

  1. Miserend (2023. 07. 31-08. 06.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG:

        7.30: Rózsafüzér ima

SZOMBAT, 7.30: Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nagymise

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, szentségimádás, titokváltás

                       10.00: Primíciás Újmise, Elsőmise

KÁPOLNA (Wesselényi u. 1/B):

VASÁRNAP: 19.00: Szentmise


2023-07-30
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás