HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. szeptember 3-án

  1. Mindenekelőtt szeretném köszönetemet megfogalmazni a ma egy hete együtt eltöltött, közös ünneplésünkért. Hálával tartozom tehát azoknak, akik szorgalmazták ezen jubileumi megemlékezést, továbbá azoknak is, akik lelkesen, tevékenyen, őszinte jószándékkal fáradoztak ennek az ünnepnek az előkészítésében, megszervezésében és lebonyolításában. Hálás vagyok mindenkinek a fizikai segítségéért, munkájáért, áldozatáért, imádságáért és természetesen az anyagi és a természetbeni adományaiért is, összességében mindazért, amivel hozzájárult ahhoz, hogy méltóan, Istennek tetsző módon adhattunk hálát, köszönhettük meg az elmúlt évek kegyelmeit, amiket együtt, közösen is megtapasztalhattunk. Istenünk bőséges áldása kísérje továbbra is minden jószándékú hívünk életét, családját és munkáját.
  1. Ahogyan már ma egy hete is hirdettem, jövő vasárnap, vagyis mához egy hétre, mindkét délelőtti szentmise keretében, itt a Plébániatemplomban, kérjük a Szentlélek kegyelmét és segítségét az új iskolai tanév kezdetén a diákokra, szülőkre, nagyszülőkre, tanárokra. Közösen imádkozunk majd azért, hogy miután kezdetét vette az új tanév, a korábban tapasztalt és az esetlegesen érkező nehézségek ellenére, tudjuk folytatni az iskolai tanítást, átadva és befogadva azokat a szellemi, lelki javakat, amelyek személyiségünk, emberségünk, kereszténységünk kialakulásában, fejlődésében segítségünkre lehetnek.
  1. Az iskolai hitoktatás az előttünk álló napokban kezdődik el, ám a plébániai hittanórák, valamint a kedd esti bibliaóra majd egy héttel később, vagyis holnaphoz egy hétre, tehát a szeptember 11-vel kezdődő héten indul el.
  1. Az előttünk álló héten van szeptember hónap elsőcsütörtökje, ami azt jelenti, hogy a szentmise aznap, csütörtökön este fél 6-kor (17.30) kezdődik, amit papjainkért, papi hivatásokért mutatunk be és megtarjuk erre a szándékra a szentségimádásunkat is.
  1. Másnap, azaz pénteken, szeptember 08-án ünnepli egyházunk Kisboldogasszony ünnepét, vagyis Szűz Mária születésére emlékezünk. Ünnepi szentmisénk este 6-kor (18.00) kezdődik, vagyis aznap reggel sem lesz szentmise.
  1. Házassági hirdetés:

Gyöngyösi Miklós ref. vallású, debreceni születésű helyben lakó nőtlen ifjú feleségül veszi

Hankó Zsanett róm. kat. vallású, nyíregyházi születésű helyben lakó hajadont. Hirdetve 3X.

Dr. Tóth Kristóf Albert rk. vallású nyíregyházi születésű helyben lakó nőtlen ifjú feleségül veszi

Dr. Gazdag Dóra rk. vallású debreceni születésű helyben lakó hajadont. Hirdetve 2X.

Aki bármilyen akadályt tud e fiatal párokról, kérem, jelezze a plébánián.

  1. Miserend (2023. 09. 04-10.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima.

KEDD, 17.30: Krisztina gyógyulásáért nagymise.

SZERDA, 18.00: Gyöngyösi Miklós-Hankó Zsanett nászmise.

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nagymise.

PÉNTEK, KISBOLDOGASSZONY SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSÉNEK ÜNNEPE:18.00: Ünnepi szentmise.

SZOMBAT, 7.30: Gyermek gyógyulásáért nagymise.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, tanévnyitó imával.

                  10.00: Szentmise, tanévnyitó imával.

KÁPOLNA (Wesselényi u. 1/B):

VASÁRNAP: 19.00: Szentmise.

  1. Ma, mivel elsővasárnap van, így most megáldom rózsafüzér-társulatunk titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd pedig titokváltás lesz.

2023-09-03
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás