HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021. december 19-én

  1. Újból megköszönöm kedves híveink közül mindazoknak a fáradtságát és áldozatát, akik részt vettek a hét folyamán is a hajnali szentmiséken. Hála Istennek szép számmal voltunk, többnyire ismét 30-40 fő közötti létszámot számolhattunk meg naponta a hajnali miséken. Továbbra is hívjuk és várjuk híveinket a hajnali szentmisékre csütörtökkel, december 23-val bezárólag.
  2. Az elmúlt két hét folyamán összesen 660.000.- ft. gyűlt össze híveink adományából templomunk külső felújítására. Az alábbi személyek, családok adakoztak: Miron Erzsébet, Pósán Ferencné, valamint két olyan család, személy, akik azt kérték, hogy nevüket ne olvassuk fel itt a templomban, a szentmisén. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és kívánjuk, hogy Istenünk áldása kísérje továbbra is saját és szeretteik életét, munkáját.
  3. A hét folyamán összesen 30.000.- ft.- gyűlt össze a hívek adományából a karácsonyi virágokra, templomunk karácsonyi díszítésére. Szintén hálával köszönöm meg mindenkinek az adományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. Továbbra is várjuk a kedves testvérek adományait erre a célra is.
  4. Amint már ma egy hete is hirdettem, egyházközségünkben karácsony előtt a betegek gyóntatása, holnap után, azaz kedden lesz a kora délutáni órákban, 13-16 óra között. Csak azokat a betegeket fogom felkeresni, akiknek a rokonsága, vagy ő maga kéri, és akár személyesen, akár telefonon egyeztetünk a betegellátásról. Kérem tehát a rokonokat, hogy az előttünk álló két nap folyamán keressenek, ha még ez idáig nem tették meg, és egyeztessünk az esetleges betegellátásról.
  5. Templomunk felújításával kapcsolatban szeretném a következőkről tájékoztatni a híveket:

- A munkálatok jelentős része már befejeződött. Tervünk között szerepelt az is, hogy a toronyban lévő harangok tartó, felfüggesztő szerkezetét is kicseréljük, átépítjük, valamint a villamosítását is korszerűsítjük.

- Ez a munkafolyamat két napot vett volna igénybe, a holnapi és holnaputáni napokat, tehát hétfőt és keddet. Ám tőlünk független okok miatt ez sajnos most nem valósul meg, bár jó magam is szerettem volna, ha ez is elkészül karácsony ünnepéig. Erre a munkára már csak a későbbiekben kerül sor, a pontos dátum még nem körvonalazódik.

- Főpásztorunkkal a hét folyamán telefonon beszélgettem többek között ezen munkálatról is, aki szóban arról biztosított, hogy a harangfelújítással, újjáépítéssel összefüggő költségeket teljes egészében kifizeti, azaz ezzel az összeggel járul hozzá az egyházmegye templomunk felújításához. Bízzunk benne, hogy ez így is fog történni.

  1. Az előttünk álló héten, szombaton ünnepeljük Jézus Krisztus születését, Karácsony szent ünnepét, amely kötelező, parancsolt főünnep. Ezzel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Az előttünk álló héten, csütörtökön reggel mutatjuk be az idei adventben az utolsó hajnali szentmisét, és ezen a napon, tehát december 23-án, csütörtökön díszítjük fel a templomot, a fenyőfákat, vagyis ünneplőbe öltöztetjük Isten Házát.

Éppen ezért csütörtökön déltől, 12 órától kezdjük ezt a közös munkát, ahová tisztelettel hívjuk és várjuk a férfiakat, az asszonyokat, fiatalokat ide a templomba, vagyis mindazokat, akik szívesen segítenek ebben a közös díszítésben, munkában itt, az Isten Házában.

- Másnap, azaz pénteken van december 24-e, Karácsony Vigíliája, Szent Este. Ekkor emlékezik Egyházunk Jézus születésére az éjféli misével, amely pénteken éjjel 24.00-kor kezdődik, előtte pedig 23.30-kor karácsony éjszakáját köszöntjük, olyan emlékezést tartunk, amelynek keretében szeretnénk átadni egy kis lelki ajándékot minden hívünknek.

- Szombaton, Karácsony ünnepén szentmiséink a szokott időben kezdődnek, azaz reggel 8-kor a pásztorok miséje és délelőtt 10-kor az ünnepi szentmise, itt a Plébániatemplomban. Karácsony ünnepének, tehát az éjféli mise és az ünnepi misék perselyadományát a papnevelés céljára fordítjuk. Kérem a Híveket, így adakozzunk a perselybe.

  1. Jövő vasárnap, Karácsony ünnepének 2. napja, amely egyben Szent Család vasárnapja és a polgári év utolsó vasárnapja is. Szentmiséink reggel 8-kor és délelőtt 10-kor kezdődnek itt, a Plébániatemplomban és mindkét szentmise végén megáldom a családokat.
  2. A püspöki szinódus egyházmegyei szakaszában vagyunk, ahol az egyes egyházközségekben működő, lévő, élő csoportok, egy-egy korosztály közös megbeszélése alapján töltünk ki olyan kérdőívet, amire a válaszokat az adott korosztály adja. A következő korosztály a fiatalok, vagyis a közép és a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok lesznek. Számukra január elsőszomatján tartunk majd közös megbeszélést, találkozót, amiről jövő vasárnap fogok tájékoztatást nyújtani.
  3. Az egyének számára szóló kérdőíveket pótoltuk, amelyekből lehet még elvinni. Kérem a híveket, hogy vagy hozzuk vissza kitöltve legkésőbb vízkereszt ünnepéig és helyezzük a gyóntatófülkében lévő asztalra, vagy a kérdőíven lévő postacímre küldjük vissza. Ha még mindig kevés lenne a kérdőív, az előttünk álló napokban ismét pótoljuk.
  4. Miserend (2021. 12. 20-12. 26.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 6.00: János és Ágnes ✝ szülőkért nm.

SZERDA, 6.00: A Joó család ✝ cstg. nm.

CSÜTÖRTÖK, 6.00: Egy szándékra nm.

PÉNTEK, KARÁCSONY VIGÍLIÁJA

            23.30: A Születés éjszakáját köszöntő emlékezés, lelki ajándék

            24.00: Éjféli mise

SZOMBAT, KARÁCSONY ÜNNEPE

            8.00: Pásztorok miséje

           10.00: Ünnepi szentmise

VASÁRNAP, KARÁCSONY 2. NAPJA, SZENT CSALÁD ÜNNEPE

            8.00: Szentmise  

           10.00: Szentmise


2021-12-19
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás