HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021 február 14-én

  1. Az előttünk álló héten, szerdán van hamvazószerda, vagyis az idei évben a nagyböjti időszak kezdete. Ezzel az ünneppel és időszakkal kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Hamvazószerdán megszenteljük, megáldjuk azt a hamut, amivel meg is hamvazkodunk. Ezen a napon, hamvazószerdán két ünnepi szentmisét mutatunk be, tehát reggel 8.00-kor, amelynek keretében fogjuk megáldani, megszentelni a hamut, és este 6-kor (18.00) kezdődnek majd, ahogyan volt ez már Vízkereszt és Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepein is, pontosan azért, hogy Híveink biztonságosan tudjanak részt venni az ünnepi szertartásokon. Kérem a Híveket, hogy létszámunk szempontjából, olyan arányban, úgy vegyünk részt a két szentmisén, szerdán, ahogyan vasárnaponként is szoktunk, tehát aki el tud jönni reggel 8-kor, az jöjjön el, hogy az esti misén se legyünk aránytalanul többen. Akik szerdán mindezek ellenére sem tudnak meghamvazkodni, azokat jövő vasárnap fogom meghamvazni, hiszen mindkét szentmise végén lesz hamvazkodás.

- Hamvazószerda szigorú böjti és hústilalmi nap, amikor csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, de semmiféle húst, vagy húsból készült ételt nem fogyaszthatunk.

- Nagyböjt péntekjei is hústilalmi napok, amikor szintén nem fogyaszthatunk húst, vagy húsból készült ételeket, ám ezeken a péntekeken többször is étkezhetünk, kivéve a nagypénteket.

- Szép szokás nagyböjt péntekjein a keresztúti ájtatosság. Éppen ezért a nagyböjti időszak folyamán péntekenként este lesznek a szentmisék, tehát pénteken délután 5-tól (17.00) rózsafüzér, 1/2 6-tól (17.30) keresztút, majd pedig a szentmise. Mindez egyenlőre az előttünk álló hétre és legföljebb az azt követő hétre, tehát február utolsó két hetére érvényes. A vírushelyzettől, a korlátozásoktól és a Híveink létszámától függően fogunk változtatni a keresztúti ájtatosságon akkor, ha szükséges, hiszen hála Istennek igen szép számmal szoktunk részt venni ezeken az esti szertartásokon. Az esetleges változásról jövő vasárnap és az azt követő vasárnapokon fogom a Híveket tájékoztatni.

- A vírushelyzetre való tekintettel az idei évben a nagyböjti lelkigyakorlat is elmarad. Kérjük Híveink megértését.

- Nagyböjt alatt a liturgia is változik. Ez azt jelenti, hogy a templom, az oltár minden díszítéstől, virágtól mentes. A virágok helyett egy töviskoszorút helyezünk az oltárra, egy töviskeresztet pedig az oltár elé, amelyek jelzik ennek az időszaknak a tartalmát, mibenlétét. Orgonánk hangja is csökken, vagyis a két olvasmány közötti válaszos zsoltárt, az evangélium előtti párverset és a Miatyánkot orgonakíséret nélkül énekeljük majd a nagyböjti időszakban.

- Nagyböjt folyamán lila, viola színben mutatjuk be a szentmiséket, kivéve három főünnepünket, Szent Mátyás apostol, Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepeit. Ezen a három ünnepen imádkozzuk, énekeljük a dicsőséget, ám a nagyböjt többi vasárnapjain nem lesz dicsőség. Alleluját egész nagyböjtben nem éneklünk és nem imádkozunk, még az előbb említett ünnepekkor sem, csak a feltámadási szertartásban, azaz nagyszombat éjjelén.

- Húsvét ünnepéhez hozzátartozik, hogy ünneplőbe öltöztetjük Templomunkat. Szép szokás a nagyböjti időszak folyamán adományokat gyűjteni erre a célra, ahogyan történt ez az elmúlt években is. Éppen ezért az előttünk álló néhány hét folyamán várjuk a Kedves Testvérek adományait Templomunk húsvéti díszítésére.

- Nagyböjt ideje alatt tilos a katolikus ember számára a zenés, zajos mulattságon való részvétel, hiszen erre az időszakra a visszafogottabb, mérsékeltebb, megfontoltabb, elcsendesedőbb magatartás a jellemző. Kívánok minden Kedves Testvéremnek áldott, kegyelemteljes nagyböjti időszakot és testi-lelki megújulást.

  1. Miserend (2021. 02. 15-02. 21):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝ Zsuzsannáért nm.

HAMVAZÓSZERDA, 8.00: Ünnepi mise, hamvazkodással

                               18.00: Ünnepi mise, hamvazkodással

CSÜTÖRTÖK, 7.30: ✝ Margitért nm.

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: Keresztúti ájtatosság

               18.00: ✝ Istvánért nm.

SZOMBAT, 7.30: ✝ Szülőkért és ✝ cstg. nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                   10.00: Szentmise


2021-02-14
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás