HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021 február 21-én

  1. Nagyböjt kezdetén szeretném megköszönni azoknak a helybeli családoknak, személyeknek a kedvességét, figyelmességét, akik a farsangi időszak alatt megtiszteltek egyrészt azzal, hogy elhívtak otthonukba, ahol együtt imádkozva Isten áldását kértük lakásukra, családtagjaikra, másrészt pedig azzal is, hogy a terített asztal mellett közösen foglaltunk helyet. Isten áldása kísérje továbbra is életüket, családjukat és munkájukat.
  2. Ahogyan már pénteken, úgy most is szeretném megköszönni Híveimnek azt, hogy szép számmal voltunk jelen Templomunkban a keresztúti ájtatosságon és a szentmisén. Az előttünk álló pénteken este is várjuk Híveinket erre a közös esti imádságra.
  3. Jövő vasárnap van február hónap utolsó vasárnapja, vagyis ekkor tartjuk országos gyűjtésünket a katolikus iskolák javára. Egyházmegyénkben 10 ilyen intézmény működik. A jövő vasárnapi szentmisék perselyadományát tehát erre a célra fordítjuk.
  4. A hét folyamán összesen 25.000.- ft. gyűlt össze Híveink adományából a húsvéti virágokra, Templomunk húsvéti díszítésére. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Istenünk áldását kérem minden jószándékú adakozóra.
  5. Miserend (2021. 02. 22-02. 28.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Györki Pál ✝ temetési mise

SZERDA, 7.30: Vass József ✝ 6 hetes mise

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Gyermek gyógyulásáért nm.

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: Keresztúti ájtatosság

               18.00: ✝ Margit édesanyáért nm.

SZOMBAT, 7.30: ✝ Béla áldozópapért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                   10.00: Szentmise

  1. A szentmise befejező áldását követően elimádkozzuk a Bíboros atya imáját, majd pedig hamvazkodás lesz.
  1. Nagyböjt 1. vasárnapján szeretnék néhány mondatban beszámolni arról a fontos eseményről, amelynek a megvalósulása az idei év második felében fog majd megtörténni, természetesen csak akkor, ha semmi rendkívüli esemény nem jön közbe, nem zavarja meg semmi szokatlan dolog terveinket.

Templomunk külső felújítását szeretnénk elvégezni az előttünk álló időszakban. Erről a beruházásról egyházközségünk Képviselőivel már egyeztettünk. Ennek a beruházásnak a legfontosabb lépéseiről, állomásairól készítettünk egy diasorozatot is. Ezek a képek nagyon szépen szemléltetik a felújítási munkákat, vagyis hogy mi van most és mi az, ami majd reményeink szerint meg fog valósulni.

Templomunk tornya befejezetlen, amit több építész és tervező úgy fogalmazott meg, hogy "nyomott tornyú Templom", mert amikor építették, nem engedték a Templomtesthez arányos, hozzá illő magasságú torony elkészítését. Ez a jelenlegi állapot.

Első lépésként szeretnénk a tornyot megemelni, így arányossá, egymáshoz illővé válik a Templomtest és a Templomtorony, valamint egy toronyórát is áll szándékunkban elhelyezni az új toronyban. Ehhez kapcsolódóan a toronysisak is megújul, ívesebb, sudárabb, karcsúbb lesz majd. Egymásra is rávetítettük, ráhelyeztük a két tornyot, a két sisakot, hogy mindez szembe tűnőbb legyen.

Második lépésként nagyon hasznos, hogy a Templom főbejáratát egy odaillő előtetővel védjük meg. Szükséges tehát ennek az előtetőnek a megépítése. A két bejáratot szintén egymás mellé helyezve láthatjuk.

Az előbbiekből adódóan, Templomunk külső homlokzata is változik majd, egyrészt a párkányok, másrészt a színezet tekintetében. Templomunk külső színével kapcsolatban szeretném elmondani, hogy mintaként, mintául a debreceni Szt. Anna Székesegyházunk szolgál. Ezeket a színeket a most látható képek nem teljesen, nem egészében adják vissza. Templomunk sötétebb napsárga színű lesz, amit világosabb sárga keret vesz körül. Az ablakok és az ajtók körül a fehér szín jelenik majd meg.

A templomtest és a torony fedése is megújul, azaz lemezfedést kap majd, ami igen méltó, illő Isten Házához. Egymás mellett látva a két Templomot olyan, mintha egy kis "székesegyház" lenne a megújított, felújított épület. Nagyon bízom benne, hogy terveink megvalósulhatnak, amihez kérjük a Hívek segítségét is két tekintetben, két vonatkozásban.

Egyrészt, kérjük az egyénileg és a közösségben elmondott imádságot. A mai vasárnaptól kezdődően közösen is fogunk imádkozni a vasárnapi szentmisék folyamán tervünk, elgondolásunk sikeres megvalósulásáért. Most a hirdetés végén mondjuk el a kivetítőn látható imát, jövő vasárnaptól kezdődően pedig a Hiszekegy elimádkozása után, a felajánlás megkezdése előtt fogjuk imádkozni.

Másrészt, az imádság mellett kérjük a Hívek adományait is erre a célra, hiszen hozzá kell tennünk nekünk is a magunkét, a magunkéból. Mivel a munkálatok csak később kezdődnek el, így van lehetőségünk arra, hogy készüljünk az adományozásra is, az előttünk álló hónapok folyamán.

Kérek mindenkit, hogy egymás mellé állva, egy irányba haladjunk kitűzött célunk felé, vagyis segítsük ezt a megvalósítandó tervet, munkát, tehát ne a másik oldalon, ne szemben állva akadályozzuk Istenünk Házának a szépítését, szebbé tételét.

Egyházközségünk honlapján is láthatóak lesznek ezek a képek, valamint az imádság is megtalálható, olvasható, a jövő hét folyamán, ám a fent említett színeket azért nem fogják tükrözni a honlapon látható képek, mert ezek a színek a későbbi terveken fognak majd megjelenni.

Már most megköszönöm Mindazok segítségét, munkáját, akik ennek a felújításnak a megvalósítása mellé álltak. Hívunk és várunk mindenkit, hogy imájával és adományaival támogassa Templomunk felújítását.

A prezentációt, a képeket és az imát ide kattintva érhetik el a kedves hívek.


2021-02-21
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás