HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021 május 30-án

  1. A holnapi naptól kezdődően a hétköznapi szentmiséket is már itt a Plébániatemplomban mutatjuk be, vagyis a tegnapi nappal befejeződött a Kápolnában bemutatott hétköznapi szentmise.
  2. Az előttünk álló héten, szerdán, június 02-án, itt a mi egyházközségünkben tartja a berettyóújfalui esperesi kerület soron következő gyűlését. Ez a papi gyűlés szerdán fél 10-kor kezdődik itt a Templomban bemutatott szentmisével, majd a Plébánián folytatjuk a közös tanácskozást. Éppen ezért szerdán reggel nem lesz fél 8-kor szentmise, hanem délelőtt fél 10-kor fog majd kezdődni.
  3. Jövő vasárnap van Úrnapja ünnepe, vagyis a legméltóságosabb Oltáriszentségre emlékezünk. Ezzel az ünneppel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Ehhez az ünnephez hozzátartozik a Templomon kívüli körmenet, amikor is kivisszük az Oltáriszentséget a Templomból és a négy lombsátornál megállva végezzük el a szertartásokat.

- Az ünnepélyes Úrnapi körmenet jövő vasárnap a 10-kor kezdődő mise végén lesz, és reméljük, hogy sem az időjárás, sem más rendkívüli esemény nem zavarja meg sem a sátrak elkészítését, díszítését, sem pedig az Úrnapi körmenetünket. Ha pedig nem lehetséges a Templomon kívüli körmenet bármilyen okból kifolyólag, akkor a Templomban végzünk szentségimádást.

- A sátrakat úgy helyezzük majd el, ahogyan azokat a korábbi években is tettük. Tehát egy sátor a templomkertben, Templomunk bal oldalán, a sekrestye felőli oldalon lesz, a másik három pedig templomkertünkön kívül, vagyis a második a Múzeum udvarán, a harmadik a Makó családnál, az utolsó pedig a plébánia udvarán lesz felállítva.

- A korábbi évekhez hasonlóan szombaton délután várjuk a férfiak segítségét a sátrakhoz szükséges lomb levágásában, hazahozatalában és a sátrak elkészítésében. Szombaton délután fél 4-kor (15.30) indulunk a plébániától, ezért kérem a férfiakat, hogy ide jöjjünk. Másnap, vasárnap reggel 6-tól pedig az asszonyok segítségét várjuk a sátrak virágokkal történő feldíszítésében.

- A körmenet alatt, a korábbi évekhez hasonlóan, hittanos gyerekeink, tehát most, az elsőáldozásra készülő gyerekek virágszirmot hintenek, szórnak majd az Oltáriszentség előtt.

- Kegyelemteljes készülődést kívánok mindenkinek a jövő vasárnapi, úrnapi ünnepünkhöz.

  1. Jövő vasárnap egyben június hónap elsővasárnapja is, mivel úrnapja ünnepe, így szentségimádást most külön nem tartunk, és a rózsafüzér-társulat titkait is a 10-kor kezdődő mise keretében fogom megszentelni, megáldani.
  2. Az előttünk álló héten van június hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön és pénteken a szentmisék este fél 6-kor (17.30) kezdődnek majd, ahogyan volt ez a járvány előtti időszakban. Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd szentségimádást végzünk erre a szándékra.

- Pénteken pedig a délelőtti órákban meglátogatom egyházközségünk betegeit ott, ahol és amennyiben ez lehetséges. Az esti szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért mutatjuk be, azt követően elénekeljük a Jézus Szíve litániát is.

- Szombaton elsőszombat, a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

6 A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal kapcsolatban szeretnék néhány információt elmondani:

- Arról értesítettek, hogy mindenképpen szándékunkban áll megtartani ezt a Kongresszust.

- Ennek a találkozónak két fontos pillére van: a nyitómise szeptember 5-én, az elsőáldozással, és a zárómise, Ferenc pápával, szeptember 12-én. Mindkét esemény helyszíne: a Hősök tere.

- Szerettünk volna részt venni mindkét szentmisén közös formában, egyházközségileg, busszal, esetleg buszokkal utazva, ám a járványhelyzet miatt lehetnek olyan előírások, megkötések, amelyek miatt nem mindenki tud részt venni ezeken a szertartásokon.

- Éppen ezért arra kérek mindenkit, hogy az előttünk álló hetek folyamán akár egyénileg, akár családonként, vagy pedig baráti társasággal összefogva regisztráljanak, jelentkezzenek a Kongresszus hivatalos honlapján azokra az eseményekre, amelyeken részt akarnak venni. Közös, buszos, egyházközségi zarándoklat a fenti okok miatt nem lesz a Kongresszusra, erre az eseményre.

  1. Miserend (2021. 05. 31-06. 06.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Kocsis István ✝ 6 hetes mise

SZERDA, 9.30: Espereskerületi ünnepi szentmise

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, 17.30: Rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért nm.

SZOMBAT, 7.30: Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.

VASÁRNAP: 8.00. Szentmise; 10.00: Úrnapi szentmise, körmenettel.

8. Ülőhely-korlátozások teljes feloldása a templomokban és kápolnákban

Tekintettel a lakosság átoltottságának magas százalékos arányára és ezzel összefüggésben az állami járványügyi szabályok fokozatos enyhítésére, Szentháromság vasárnapjának előesti szentmiséjétől (május 29.) kezdődően jelen rendelkezésemmel teljesen feloldom az ülőhely-korlátozásokat a templomokban és a kápolnákban.

A szájmaszk viselése, a kézfertőtlenítő használata és a kézbe áldoztatás továbbra is kötelező minden szentmisén és egyéb szertartáson.

Főpásztori áldással:

Palánki Ferenc s. k.

debrecen-nyíregyházi megyéspüspök


2021-05-30
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás