HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021. november 14-én

  1. Az előttünk álló héten, pénteken van Szt. Erzsébet asszony ünnepe, akinek a személyéhez kötődik a Karitász-gyűjtés. A korábbi évekhez hasonlóan, jövő vasárnap a szentmisék perselyadományát erre a célra fordítjuk, ezért kérem, így adakozzunk.
  2. Jövő vasárnap van Krisztus Király ünnepe. Ezzel az ünneppel véget ér az egyházi év, így két hét múlva, november 28-án van advent 1. vasárnapja. Ezzel a vasárnappal pedig megkezdődik az új egyházi esztendő.
  3. Az elmúlt időszakban már ismertettük a Szentatya szándékát a következő szinódusról. Ennek a folyamatnak az első szakasza az egyházmegyei konzultáció, amelyet 2022. január 31-ig esedékes elvégezni. Ez a konzultáció az egyes egyházközségekben történik. Minderről részletesebben jövő vasárnap fogom a Híveket tájékoztatni.
  4. Amint már ma egy hete is említettem, templomunk külső megáldására közös imádsággal szeretnénk készülni. Ha Isten segít bennünket, akkor advent 1. vasárnapján, mához két hétre, november 28-án tartjuk meg a templommegáldást, feltéve, ha semmi rendkívüli esemény nem szól közbe. A szentelésről jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a híveket. Az imádságos készületünk középpontjában pedig egy imanyolcad áll, amely jövő vasárnaptól egészen advent első vasárnapjáig tart majd. Mind a nyolc napon át hálaadó szentmisét mutatunk be. Hétköznaponként pedig egy rövid szentségimádást is végzünk erre a szándékra. Ezeken a hétköznapi szentségimádásokon, a keresztúti ájtatossághoz hasonlóan, a különböző csoportok, rózsafüzér-társulat, a bibliakör, az asszonyok, férfiak, képviselő-testületünk egy-egy tagja rövid imát is mond majd. A nyolcad első alkalma tehát jövő vasárnap, a befejező alkalom pedig advent 1. vasárnapja, a szentelés napja. E két vasárnap közötti hétköznapokon a szentmisék kivételesen mindig este kezdődnek majd, fél 6-kor (17.30), hogy legyen lehetősége eljönni minél több hívőnek ezekre a hálaadó szentmisékre. Természetesen, nagy tisztelettel hívunk és várunk mindenkit. Reméljük, hogy a vírushelyzettel összefüggő rendelkezések nem fogják döntően befolyásolni ünnepi szertartásunkat.
  5. Az elmúlt két hét folyamán összesen 215.000.- ft. gyűlt össze híveink adományából templomunk külső felújítására. Az alábbi személyek, családok adakoztak: Farkas Zsolt Lajos, Petró Józsefné, valamint három olyan család, személy, akik azt kérték, hogy nevüket ne olvassuk fel itt a templomban, a szentmisén. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és kívánjuk, hogy Istenünk áldása kísérje továbbra is saját és szeretteik életét, munkáját.
  6. Miserend (2021. 11. 15-11. 21.):

KÁPOLNA (Wesselényi u. 1/B):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Élő családért nm.

SZERDA, 7.30: ✝ Szülőkért nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Etelka élőért nm.

PÉNTEK, 7.30: Élő családért nm.

SZOMBAT, 7.30: Élő családért nm.

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

       VASÁRNAP: 8.00: Hálaadó szentmise  

                          10.00: Szentmise


2021-11-14
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás