HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2021. november 21-én

  1. Az elmúlt vasárnap már tettem említést arról, hogy szeretnénk elvégezni templomunk külső megáldását. A hét folyamán egyeztettem erről telefonon Főpásztorunkkal, aki arról tájékoztatott, hogy sajnos a koronavírus tesztje pozitív lett, így házi karanténba kényszerült. Az előttünk álló napokban fog szabadulni a karanténból. Ugyanakkor a munkát végző emberek között is néhányan megbetegedtek. Ezért úgy döntöttünk, hogy egy későbbi időpontra helyezzük át templomunk külső megáldását, amikor már nem lesz ennyire bizonytalan, kevésbé lesz kiszámíthatatlan a helyzet. Ebből adódóan a mai nappal kezdődő imanyolcad is áthelyeződik majd arra az időpontra, amikor aktuálissá válik a templommegáldás. Kérem híveim megértését e tekintetben. Természetesen igyekszek majd az új időpontról időben tájékoztatást adni.
  2. Jövő vasárnap van advent 1. vasárnapja. Ezzel a vasárnappal megkezdődik az új egyházi év. Az adventi időszakkal kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Az adventi időszaknak kettős jellege van. Egyrészt felkészít Karácsony ünnepére, másrészt pedig ráirányítja figyelmünket Krisztus második eljövetelére.

- Az adventi időszak liturgikus színe a lila, a viola, éppen ezért - néhány kivételtől eltekintve - az adventi időszak folyamán szentmiséinket lila, viola színű miseruhában mutatjuk be, ami egyben a bűnbánat színe is.

- A liturgiánk egy kissé módosul, ami azt jelenti, hogy az adventi időszakban nincs dicsőség a vasárnapi szentmisékben, sőt az orgona kíséret is változik, mert a válaszos zsoltárt, az alleluját és a Miatyánkot orgona kíséret nélkül énekeljük.

- Az adventi időszakot és Karácsony ünnepét is - nagy valószínűséggel - más módon, más formában ünnepeljük majd meg a korábbi évekhez képest, leginkább úgy, ahogyan volt ez tavaly.

- Ez pedig azt is jelenti, hogy az idei év adventi időszakában nem lesz lelkigyakorlat, és az adventi vasárnapokon is egyszerűbb formában gyújtjuk majd meg a templomi koszorún a gyertyákat.

- Továbbá, templomunkat ugyan ünneplőbe öltöztetjük Karácsonykor, de sokkal visszafogottabban, mint az elmúlt néhány esztendőben. Aki úgy érzi, hogy ehhez is szeretne adománnyal hozzájárulni, azt szívesen fogadjuk.

- Természetesen a fentiek csak akkor érvényesek, ha más egyházi vagy világi rendelkezés nem lép életbe, nem lép hatályba.

- Ismételten kérem a hívektől, hogy az esetleges módosulásokról, változásokról, a templomi hirdetőtáblán vagy inkább a honlapunkon tájékozódjanak, ott olvashatnak.

  1. Az elmúlt hét folyamán összesen 405.000.- ft. gyűlt össze híveink adományából templomunk külső felújítására. Az alábbi személyek, családok adakoztak: Gazdag Bertalan, Makó Sándorné, valamint hat olyan család, személy, akik azt kérték, hogy nevüket ne olvassuk fel itt a templomban, a szentmisén. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és kívánjuk, hogy Istenünk áldása kísérje továbbra is saját és szeretteik életét, munkáját.
  2. Az elmúlt hetekben már megismerhettük a Szentatya szándékát a következő szinódusról. A szinódusnak az a célja, hogy egyetemes szinten felismerje a Szentlélek hangját, aki az Egyházban beszél hozzánk. Ez a szidódus, ami hosszabb ideig, két évig tartó folyamat, azt az utat jelzi, amelyen Isten népe közösen, együtt jár, tehát a papság és a hívek. Ennek a közös útnak az első szakasza az egyházmegyei szakasz, aminek az az értelme, hogy minél több személyt szólítsunk meg, majd meghallgassuk egymást és a Szentlélek segítségével, vezetésével közösen haladjunk előre. Fontos tehát a közösségben történő megbeszélés, beszélgetés, vagyis a közösségi válaszok, ötletek, javaslatok. Éppen ezért az adventi időszakban igyekszünk a különböző közösségeket megszólítani: bibliakör, rózsafüzértársulat, házaspárok, fiatalok. Kérdőív segítségével igyekszünk majd közös válaszokat, ötleteket adni.

A csoportos megbeszélés mellett lehetőség van egyéni vélemények, válaszok, javaslatok benyújtására is, hiszen vannak egyének számára is kérdőívek. Ezek az egyének számára szóló kérdőívek megtalálhatóak lesznek templomunkban, hátul az újságos blokknál, vagy pedig on-line formában is elérhető az egyházmegye honlapján, le is tölthető, de on-line formában is kitölthető és visszaküldhető. Minderről, tehát az egyéneknek szóló kérdőívek elérhetőségéről, visszajuttatásáról később fogom bővebben tájékoztatni a híveket.

  1. Miserend (2021. 11. 22-11. 28.):

KÁPOLNA (Wesselényi u. 1/B):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝ Szülőkért és ✝ cstg. nm.

SZERDA, 7.30: Élő családért nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Gyermek gyógyulásáért nm.

PÉNTEK, 7.30: Magdolna gyógyulásáért nm.

SZOMBAT, 7.30: ✝ Béla áldozópapért nm.

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise  

                 10.00: Szentmise


2021-11-21
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás