HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022 február 27-én

  1. Az előttünk álló héten, szerdán van hamvazószerda, vagyis az idei évben a nagyböjti időszak kezdete. Ezzel az ünnepnappal valamint a nagyböjttel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- Hamvazószerdán a szentmise keretében megszenteljük, megáldjuk azt a hamut, amivel meg is hamvazkodunk. Ezen a napon, tehát hamvazószerdán a szentmise a korábbi évekhez hasonlóan este 6-kor (18.00) kezdődik majd, pontosan azért, hogy minél többen tudjunk részt venni az ünnepi szertartáson. Akik szerdán nem tudnak meghamvazkodni, azokat jövő vasárnap fogom meghamvazni, hiszen a szentmisék után lesz majd hamvazkodás.

- Hamvazószerda szigorú böjti és hústilalmi nap, amikor csak 3X étkezhetünk és 1X lakhatunk jól, de semmiféle húst, vagy húsból készült ételt nem fogyaszthatunk.

- Nagyböjt péntekjei is hústilalmi napok, amikor szintén nem fogyaszthatunk húst, vagy húsból készült ételeket, ám ezeken a péntekeken többször is étkezhetünk, kivéve a nagypénteket.

- Szép szokás nagyböjt péntekjein a keresztúti ájtatosság. Éppen ezért a nagyböjti időszak folyamán péntekenként este lesznek a szentmisék, tehát pénteken délután 5-tól (17.00) rózsafüzér, 1/2 6-tól (17.30) keresztút, majd pedig a szentmise. A korábbi gyakorlatnak megfelelően más-más csoport végzi majd a keresztutat. Egyelőre csak egy héttel előre tervezünk, és reméljük, hogy nem történik semmi rendkívüli esemény

- A nagyböjti időszakhoz hozzátartozik a lelkigyakorlat is, amely felkészít bennünket Húsvét ünnepére. Az időpontját tekintve, a korábbi évekhez hasonlóan, nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán, azaz április 11-én, 12-én, 13-án, az esti szentmisék keretében lesz. A lelkigyakorlat vezetője Bökő Péter, püspökladányi plébános atya lesz. Mindez egyelőre csak terv, tehát abban reménykedünk itt is, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg lelkigyakorlatunkat. Erről később, de időben fogom tájékoztatni a híveket.

- Nagyböjt alatt a liturgia is változik. Ez azt jelenti, hogy a templom, az oltár minden díszítéstől, virágtól mentes. A virágok helyett egy töviskoszorút helyezünk az oltárra, egy töviskeresztet pedig az oltár elé, amelyek jelzik ennek az időszaknak a tartalmát, mibenlétét. Orgonánk hangja is csökken, vagyis a két olvasmány közötti válaszos zsoltárt, az evangélium előtti párverset és a Miatyánkot orgonakíséret nélkül énekeljük majd a nagyböjti időszakban.

- Nagyböjt folyamán lila, violaszínben mutatjuk be a szentmiséket, kivéve két ünnepünket, Szent József és Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepeit. Ezen a két ünnepen imádkozzuk, énekeljük a dicsőséget, ám a nagyböjt többi vasárnapjain nem lesz dicsőség. Alleluját egész nagyböjtben nem éneklünk és imádkozunk, még az előbb említett ünnepekkor sem, csak a feltámadási szertartásban, azaz nagyszombat éjjelén.

- Húsvét ünnepéhez hozzátartozik, hogy ünneplőbe öltöztetjük templomunkat. Szép szokás a nagyböjti időszak folyamán adományokat gyűjteni erre a célra, ahogyan történt ez az elmúlt években is. Éppen ezért az előttünk álló néhány hét folyamán várjuk a kedves testvérek adományait templomunk húsvéti díszítésére.

- Nagyböjt ideje alatt tilos a katolikus ember számára a zenés, zajos mulattságon való részvétel, hiszen erre az időszakra inkább a visszafogottabb, mérsékeltebb, megfontoltabb, elcsendesedőbb magatartás a jellemző.

Bízzunk abban és fohászkodjunk azért, hogy az előttünk álló nagyböjti időszak és a Húsvét ünnepe végre nyilvános, jelenléti formában történő ünneplés legyen, és semmi olyan rendkívüli esemény - sem vírushelyzet, sem háborús helyzet - ne zavarja meg, ami sajnos az elmúlt két évben lehetetlenné tette a méltó ünneplést. Ebben bizakodva kívánok minden kedves testvéremnek áldott, kegyelemteljes nagyböjti időszakot és testi-lelki megújulást.

  1. A Szentatya, a Püspöki Konferencia, és Főpásztorunk is arra kér nyomatékkal minden hívő embert, hogy hamvazószerdán a böjtünket, imáinkat, jócselekedeteinket a békéért, a háborús helyzet megszűnéséért ajánljuk fel, kérve a Béke Királynőjének, a Boldogságos Szűzanyának égi közbenjárását. Kérek mindenkit egyrészt arra, hogy ebben a helyzetben ne féljünk, hanem csatlakozzunk ehhez az imafelhíváshoz, másrészt arra is, hogy ahol és amilyen formában tudunk, adjunk, nyújtsunk segítségét azoknak, akik erre rászorulnak. Bizonyára központilag is fog majd szervezni segítségnyújtást a Püspöki Kar, de addig is a különböző médiafelületeken látható, hallható eszközöket, lehetőségeket felhasználva segíthetünk egyénileg is. Kérek mindenkit, amit és ahogyan tud, azt tegye meg jó szívvel, jó szándékkal. Segítsünk!!!!
  2. Az előttünk álló héten van február hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön a szentmise este fél 6-kor (17.30) kezdődik. Papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd szentségimádást végzünk.

- Pénteken pedig meglátogatom egyházközségünk azon betegeit, akiknél ez lehetséges a vírushelyzetre való tekintettel. Az esti szentmisét pedig a rózsafüzértársulat élő és ✝ tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát. Pénteken tehát este 5-től (17.00) rózsafüzér ima, fél 6-tól (17.30) keresztút, majd szentmise, végén Jézus Szíve litánia.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Jövő vasárnap van március hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise után megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz a hamvazkodás, akinek szükséges, és szokott módon a titokváltás.
  2. Főpásztorunk arra kér bennünket, papokat, hogy a Szentszék részéről érkezett köszönetnyilvánítást tolmácsoljuk, továbbítsuk a hívek felé, hiszen a tavalyi évben is hozzájárult az egyházmegye hívő közössége a Péterfillérek gyűjtéssel a Szentszék fenntartásához, valamint a Szentföldi gyűjtéssel segítettünk az ottani helyzeten. A péterfillérek gyűjtés összege egyházmegyénkben tavaly, tehát 2021-ben: 1.955.725.- ft.-, a szentföldi gyűjtés pedig: 1.587.420.- ft.-. Hála és köszönet mindenkinek a perselyadományáért.
  3. Miserend (2022. 02. 28-03. 03. 06.):

HÉTFŐ,7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 7.30: Bátori Elemérné, Valéria ✝ temetési mise;

           17.30: ✝ Ferenc, Ernő és ✝ Béla áldozópapért nm.

HAMVAZÓSZERDA, 18.00: Ünnepi szentmise

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: Keresztúti ájtatosság

               18.00: Rózsafüzértársulat élő és ✝ tagjaiért nm.

SZOMBAT, 7.30: Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, szentségimádás, titokváltás

                   10.00: Szentmise


2022-02-27
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás