HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. március 6-án

  1. Nagyböjt kezdetén szeretném megköszönni azoknak a helybeli családoknak, személyeknek a kedvességét, figyelmességét, akik a farsangi időszak alatt megtiszteltek azzal, hogy elhívtak otthonukba, ahol együtt imádkozva Isten áldását kértük lakásukra, családtagjaikra, és külön köszönöm azoknak, akikkel a terített asztal mellett is közösen foglaltunk helyet. Isten áldása kísérje továbbra is életüket és munkájukat.
  2. Ahogyan már szerdán megtettem, úgy most is szeretném megköszönni híveimnek azt, hogy szép számmal voltunk jelen templomunkban a hamvazószerdai ünnepi szentmisén lelkesen énekeltünk, imádkoztunk és pénteken is a keresztúti ájtatosságon valamint az azt követő szentmisén. Az előttünk álló pénteken este is várjuk híveinket erre a közös esti imádságra, vagyis a keresztútra és szentmisére is.
  3. Ma egy hete volt az országos gyűjtés a katolikus iskolák javára. Egyházközségünkben 84.890.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából erre a célra. Ezt az összeget, 85.000.- ft-ot, a hét elején adtam postára. Hálásan köszönöm mindenkinek a perselyadományát és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozó életére, munkájára, családjára.
  4. A hét folyamán összesen 50.000.- ft. gyűlt össze a hívek adományából a húsvéti virágokra, templomunk húsvéti díszítésére. Szintén hálával köszönöm meg a jó szándékú adományokat. Továbbra is várjuk az adományokat erre a célra.
  5. Március 19-én, azaz tegnaphoz két hétre egyházmegyei lelkinap kerül megrendezésre Nyíregyházán, a Társszékesegyházban. Erre az alkalomra férfiakat, édesapákat hív tisztelettel Főpásztorunk. Az előadó: Süveges Gergő újságíró, televíziós műsorvezető lesz. Ebédet mindenki számára biztosítanak. Jelentkezni lehet itt, a plébánián legkésőbb március 13-ig, hiszen azt követően e-mailben kell értesítenem a nyíregyházi plébániát az innen érkezők létszámáról. Aki szeretne részt venni, kérem, jelezze az előttünk álló héten.
  6. Főpásztorunk úgy határozott, hogy az idei évben szeretne találkozni az esperesi kerületekben működő Szent László Imaközösségek tagjaival, vagyis azokkal, akik naponta egy tized rózsafüzért elimádkoznak, és elsőcsütörtökönként szentségimádáson vesznek rész, mindezt felajánlva papi hivatásokért. A berettyóújfalui esperesi kerületben, tehát nálunk is lesz ilyen találkozó, amelynek a helye a mi templomunk. Tehát a jövő hónap elsőcsütörtökén, április 07-én itt, Hajdúszoboszlón kerül megrendezésre ez a találkozó, vagyis ide látogat Főpásztorunk. Erről bővebben később, de időben fogom tájékoztatni a híveket.
  7. Miserend (2022. 03. 07-03. 13.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝ Béla áldozópapért nm.

SZERDA, 7.30: A Barbély csal. ✝ cstg. nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: A Kar család ✝ cstg. nm.

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: keresztút

               18.00: A Lengyel csal. ✝ cstg. nm.

SZOMBAT, 7.30: István és Julianna ✝ szülőkért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                  10.00: Szentmise

  1. Elsővasárnap lévén, megáldom a rózsafüzértársulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, hamvazkodás lesz, és végül titokváltás.

2022-03-06
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás