HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. január 2.

  1. Karácsony ünnepén, a korábbi évekhez hasonlóan a papnevelés céljára gyűjtöttünk. Az éjféli misén, a pásztorok miséjén és az ünnepi szentmisén összesen 99.285.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából erre a célra. Ezt az összeget, 100.000.- ft-ot a hét elején adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
  2. Az előttünk álló héten, csütörtökön van január 06., azaz Vízkereszt, Urunk Megjelenésének a főünnepe, amely immáron kilencedik éve, 2014-től kezdődően kötelező, parancsolt főünnep. Ez pedig azt jelenti, hogy minden katolikus számára a szentmisén való részvétel súlyos, halálos bűn terhe alatt kötelező. Éppen ezért, Vízkereszt ünnepén itt, a plébániatemplomban reggel 8-kor és este 6-kor (18.00) kezdődnek a szentmisék. A reggel 8-kor kezdődő mise keretében végezzük el a vízszentelést, és megszenteljük, megáldjuk elsőként a Templomunkat, majd a szertartás végén, a mise befejező áldása után a megszentelt vízből vihetünk haza otthonainkba az este 6-kor (18.00-kor) kezdődő szentmisét követően is. Ha a reggeli misén megszentelt víz kevés lenne, akkor még szentelünk vizet a 18.00-kor kezdődő mise keretében is.
  3. Szép szokás Vízkereszt ünnepe után a házak megszentelése, a családok megáldása. A korábbi évekhez hasonlóan a házszentelés lehetőséget természetesen jó magam ismét felkínálom a kedves testvéreknek. Szívesen elmegyek minden családhoz, ha úgy gondolják, hogy az év elején szeretnék, ha a helybeli római katolikus pap elvinné hozzájuk is Isten áldását, megszentelné családjukat, otthonukat. Kérem a kedves híveket, hogy az előttünk álló időszakban, egészen a farsangi idő végéig, a nagyböjt kezdetéig, jelezzék akár személyesen, akár telefonon házszentelési szándékukat, vagyis kérem, hogy egyeztessünk a házszentelés módját, időpontját és helyét illetően. Előre is nagyon köszönöm a jövőbeli meghívásokat.
  4. Az előttünk álló héten van január hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön, mivel vízkereszt ünnepe lesz, így este 6-kor (18.00) kezdődik a szentmise, pénteken pedig este fél 6-kor (17.30) kezdődik, ahogyan volt ez a korábbi időszakban is.

- Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be vízkereszt napján az esti szentmisét majd szentségimádást végzünk erre a szándékra.

- Pénteken pedig meglátogatom egyházközségünk azon betegeit, akiknél ez lehetséges a vírushelyzetre való tekintettel. Az esti szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ? tagjaiért mutatjuk be, majd azt követően elénekeljük a Jézus Szíve litániát.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Jövő vasárnap van Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe, ami azt is jelenti, hogy ezzel az ünneppel ér majd véget, egyházunk liturgiája szerint, a karácsonyi időszak.
  2. Az ökumenikus imahéttel kapcsolatban még teljesen biztosat nem tudok mondani a híveknek. Kevés esélyt látok az idei évben is ennek az imahétnek a megvalósulására, de természetesen igyekszek erről minél gyorsabban tájékoztatni a Híveket. Főpásztorunk arra kért, utasított bennünket, hogy a legszigorúbban tartsuk be az egyházi és a világi előírásokat akkor és ott, ahol és amikor megtartjuk ezeket az imaalkalmakat, közösségi találkozásokat.
  3. Az egyházközségbe érkező katolikus újságokkal kapcsolatban (Új E., Ador. Ker. Élet, Szív) kérem a híveket, hogy az előttünk álló két hét folyamán, január közepéig rendeljék meg és fizessék ki legalább az első féléves árát a plébánián. Az újságok ára minimálisan, de emelkedett a 2021-es évhez képest.
  4. Miserend (2022. 01. 03-01. 09.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Élő családért nm.

SZERDA, 7.30: Élő családért nm.

CSÜTÖRTÖK, URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT FŐÜNNEPE

           8.00: Szentmise, vízszenteléssel;         

           18.00: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, 17.30: A Rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért nm.

SZOMBAT, 7.30: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                 10.00: Szentmise

  1. Mivel ma elsővasárnap van, így a szentmisénk végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz szokott formában a titokcsere.

2022-01-02
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás