HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. június 12-én

  1. Tegnap múlt egy hete kezdtük el a templomkerítés betéteinek az átfestését, amit a hét folyamán folytattunk. Szeretném megköszönni mindazoknak az asszonyoknak, férfiaknak a munkáját, akik az elmúlt napokban segítettek. Bízunk abban, hogy az előttünk álló héten be tudjuk fejezni ezen munkát is.
  1. Hálával tartozom továbbá azaknak is, akik az elmúlt napok folyamán akár egyénileg, akár közösségben imádkoztak édesanyámért, akinek igen erősen, jelentősen megrendült az egészségi állapota. Hálásan köszönöm és adandó alkalommal igyekszek viszonozni egy hálaadó szentmise keretében.
  1. Jövő vasárnap van Úrnapja ünnepe, vagyis a Legméltóságosabb Oltáriszentségre emlékezünk, Krisztus Testét és Vérét állítjuk magunk elé. Ezzel a nappal kezdődik majd el az az imanyolcad, amelynek segítségével együtt, közösen szeretnénk felkészülni a templomszentelési, templombúcsúi ünnepünkre. Igyekeztünk és igyekszünk a fizikai munkát, annak jelentős részét lassan-lassan befejezni és jövő vasárnaptól pedig elsősorban az imádságra, a közösségben elvégzett imára, a lelki készületre akarunk összpontosítani, figyelmet fordítani. Az idei esztendőben kicsit más módon ünnepeljük majd meg Úrnapja ünnepét, a jövő vasárnapot a korábbiakhoz képest. Egyrészt megáldjuk, megszenteljük azt az ereklyetartót, amelyben a későbbiekben elhelyezzük Szent László király csontereklyéjét. Imádságunk azért száll majd a Mennyei Atyához, hogy tudjon vallásos életünk, imádságos lelkületünk egyházunkhoz, egyházközségünkhöz fűződő viszonyunk megújulni, tisztábbá, szentebbé válni. Másrészt Szent László király közbenjárását is kérjük ezen a napon, vele együtt indulunk el imádságban azért, hogy egyre szilárdabb legyen a hitünk, kitartóbbak maradjunk keresztény értékeink mellett, vagyis emberségünkben is fejlődjünk. Harmadrészt, az imanyolcadunk kezdete jövő vasárnap a 10-kor kezdődő szentmise keretében lesz, vagyis most kivételesen nem megyünk ki a templomból, nem lesznek sátrak, hanem itt a templomban a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében, egyházközségünk tagjai együttesen, közösen fogunk imádkozni.

Nem befolyásol bennünket az időjárás, nem kell gyalogolni, így az idősebbek is részt tudnak venni ezen az ünnepi szentmisén. Mindez természetesen csak mostanra, a jövő vasárnapra vonatkozik. Az Úrnapját követő hétköznapokon is ünnepi szentmiséket fogunk majd bemutatni, amelyek este 6-kor (18.00) kezdődnek. Erről jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a híveket. Várunk tehát mindenkit erre az imanyolcadot megnyitó, úrnapi, ünnepi szentmisére jövő vasárnap, amely délelőtt 10-kor kezdődik.

  1. Tegnaphoz két hétre, június 25-én szombaton lesz a papszentelés Debrecenben. Erről jövő vasárnap fogom bővebben tájékoztatni a híveket.
  1. Templombúcsúi, templomszentelési ünnepi szentmisénk mához két hétre, június 26-án, vasárnap a délelőtt 10-kor kezdődik. Erről bővebben szintén jövő vasárnap fogom tájékoztatni a híveket.
  1. MISEREND, (2022. 06. 13-06. 19.):

PLÉBÁNIATEMPLOM:

HÉTFŐ, 7.30: rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝Szülőkért és ✝ cstg.

SZERDA, 7.30: A Cseh család ✝ cstg. nm.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Hálaadó szentmise

PÉNTEK, 7.30: Gyermek gyógyulásáért nm.

SZOMBAT, 7.30: ✝ Irén keresztanyáért és Mária és Imre ✝ szül. nm.

VASÁRNAP: 8.00: Olvasott mise

                  10.00: Imanyolcadot nyitó ünnepi szentmise


2022-06-12
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás