HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. június 19-én

  1. Az elmúlt két hét folyamán a templom előtti kerítés betéteit festettük át és a műkőből készült fedlapot is letisztítottuk. Hálásan köszönöm meg mindazok munkáját, akik ebben segítettek. Istenünk áldása kísérje családjukat és életüket.
  2. Az előttünk álló héten, szombaton, június 25-én lesz a papszentelés Debrecenben, a Szent Anna Székesegyházban. Az ünnepi szentmise délelőtt 10-kor kezdődik, amelynek keretében egy személyt pappá és egy másikat pedig diakónussá szentel Egyházmegyénk Főpásztora. Ezzel kapcsolatban arra kér bennünket, hogy imádkozzunk értük, és tisztelettel hívja mindazokat, akik el tudnak jönni erre az ünnepi szertartásra, eseményre.
  3. Jövő vasárnap, június 26-án tartjuk meg templomszentelési, templombúcsúi ünnepünket. Ez az ünnepi, főpapi szentmise délelőtt 10-kor kezdődik, éppen ezért aznap, tehát jövő vasárnap a reggel 8-kor kezdődő szentmise most kivételesen elmarad, helyette este 7-kor (19.00) lesz majd egy csendes szentmise, itt a plébániatemplomban. Aznap délelőtt tehát csak az ünnepi szentmise lesz megtartva. Ezzel az ünnepi misével kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni:

- A mai ünnepi szentmisével vette kezdetét az az imanyolcad, amivel igyekszünk lelkileg is felkészülni a jövő vasárnapi ünnepünkre. Ez azt jelenti, hogy az előttünk álló hétköznapokon is minden este egy-egy hálaadó szentmisével és szentségimádással szeretnénk hálát adni és megköszönni a Mennyei Atyának mindazt a szellemi, lelki és anyagi javakat, amelyekkel az elmúlt évek során megajándékozta egyházközségünket. Ezek az esti, ünnepi szentmisék este 6-kor (18.00) kezdődnek, majd rövid szentségimádással folytatódnak, amelyek keretében minden este elimádkozzuk, ahogyan ma is, a Szent László litániát, kérve egyházközségünk, templomunk védőszentjének mennyei közbenjárását, pártfogását. Készületünk középpontjában itt templomunkban, a közösen elmondott imádság áll, ezen van és lesz a hangsúly. Várunk tehát mindenkit ezekre a hétköznap estéken bemutatandó hálaadó szentmisékre is.

- Jövő vasárnap ünnepi szentmisénk a beharangszókor a bevonulással veszi kezdetét. A plébániáról fogunk indulni, így kérem a képviselőtestületünk tagjait és a ministránsokat, hogy a szentmise előtt a plébánia elé jöjjenek, természetesen rossz idő esetén ez elmarad, akkor a sekrestyéből fogunk bevonulni.

- Ezt követően behozzák az ereklyét, amit elhelyezünk abba a tartóba, amit ma megáldottunk, megszenteltünk.

- Majd a tartóval együtt elhelyezzük templomunkban arra a polcra, ahol már most is látható és ahol őrizni fogjuk.

- A köszöntések után elkezdődik a szentmise, amelynek az elején Főpásztorunk megáldja azt a vizet, amivel aztán megszenteli a külsőleg megújult templomunkat, tornyot, órát, harangot, keresztet, majd miután bennünket, híveket is megszentelt, a szentmisét a dicsőség éneklésével folytatjuk, ahogyan ma is történt.

- A szentbeszédet követően kerül majd sor a bérmálkozásra, valószínűleg a főoltár előtti lépcsőn, esetleg a miséző oltár előtt. Ez a Főpásztortól függ.

- A búcsúi, szentelési szentmise a püspöki áldással és a himnuszok eléneklésével ér majd véget. Ezt követően átvonulunk a plébániára a ministránsokkal és képviselőinkkel együtt.

- A jövő vasárnapi templomi ünnepet követően szeretnénk minden testvérünket, mindenkit, aki megtisztel bennünket jelenlétével és hálás szívvel imádkozik velünk együtt, vendégül látni közösségi házunk hátsó, két nagy termében. Már most szeretném meghívni és kérni a híveket, hogy jövő vasárnap a terített asztal mellett is töltsünk el egy kis időt közösen, együtt. Várunk tehát oda is mindenkit.

- Bízom benne, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg közös készületünket, az előttünk álló hétköznapok estéit és a jövő vasárnapot sem. Így kívánok minden kedves hívünknek áldott készülődést és szent ünneplést.

  1. Az előttünk álló szombaton van a múzeumok éjszakája. Ez számunkra két szempontból fontos. Egyrészt, a szombat esti misét követően templomunk nyitva áll majd, hiszen 3 csoportban érkeznek a látogatók, akiknek bemutatják a templomot. Másrészt a Bocskai utca ezen része le lesz zárva, így aznap déltől, kora délutántól gépjárművekkel nehezen lehet ebbe az irányba mozogni.
  2. Miserend (2022. 06. 20-06. 26.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u.)

HÉTFŐ, 18.00: Hálaadó szentmise

KEDD, 18.00: Hálaadó szentmise

SZERDA, 18.00: Hálaadó szentmise

CSÜTÖRTÖK, 18.00: Hálaadó szentmise

PÉNTEK, 18.00: Hálaadó szentmise

SZOMBAT, 18.00: Hálaadó szentmise

VASÁRNAP: 10.00: Templomszentelési, templombúcsúi ünnepi szentmise

                       19.00. Csendes szentmise


2022-06-19
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás