HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. május 29-én

  1. Mindenek előtt szeretném tájékoztatni híveinket arról, amit már mindannyian láttak, vagyis hogy a hét folyamán megtörtént a templom előtti térkövek cseréje. A munkák teljes egészében még nem készültek el, tehát holnap, legkésőbb holnapután a még megmaradt kisebb javításokat pótoljuk. Éppen ezért szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik a térkövezés előkészítésében, a munkák elvégzésében, majd a takarításban segítségünkre voltak. Istenünk áldása kísérje életüket és családjukat. Ez pedig azt is jelenti, hogy hétfővel visszaköltözünk ide a plébániatemplomba, így a hétköznapi szertartásainkat, szentmiséinket holnaptól, hétfőtől itt a templomban végezzük majd el.
  2. Csupán egy munkamenet maradt hátra immáron, mégpedig a templom előtti kerítés kovácsoltvas betéteit szeretnénk rozsdamentesíteni és átfesteni. Erre a festésre, reményeink szerint, az előttünk álló hetek hétvégéin kerül majd sor.
  3. Szeretném a kedves híveket tájékoztatni arról, amit már korábban is hirdettem. Egyházközségünk templombúcsúi ünnepét 2022. június 26-án, vasárnap, Szent László király ünnepét megelőző napon tartjuk. Az ünnepi szentmisét egyházmegyénk főpásztora, Palánki Ferenc püspök atya mutatja majd be. Ennek az ünnepi szentmisének a keretében áldjuk, és szenteljük majd meg külsőleg felújított templomunkat és ebben a szentmisében szolgáltatjuk ki a bérmálás szentségét is. Ez az ünnepi, főpapi, búcsúi szentmise június 26-án délelőtt 10-kor kezdődik majd, itt a plébániatemplomban. Már most tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az ünnepi alkalomra. Reméljük, hogy immáron semmi rendkívüli esemény nem fogja megzavarni templombúcsúi, szentelési szentmisénket. Szeretnénk ezt az ünnepi szentmisét emlékezetessé tenni, így több minden esemény van, lesz, amiről fogom majd tájékoztatni a híveket az előttünk álló vasárnapokon addig, amig templomunk búcsúi, szentelési ünnepéhez érkezünk. Készületünk csak úgy lesz teljes, ha lélekben is, imádsággal is készülünk erre az alkalomra. Szeretném már most kérni a híveimet arra, hogy a mai naptól kezdődően egy-egy rövid imádságot, fohászt mondjunk el azért, hogy Istennek tetsző módon tudjuk majd eltölteni azt a napot, amely ritkán van, ritkán adódik egy-egy egyházközség életében. Természetesen közös imával, együtt is fogunk készülni erre a jeles napra, egy imanyolcaddal, amiről később fogom a híveket tájékoztatni.
  4. Jövő vasárnap befejeződik a húsvéti időszak, hiszen mához egy hétre van Pünkösd ünnepe. Ezzel az ünneppel bezárul a húsvéti időszak és folytatódik az évközi idő. Ebben az időszakban, vagyis a Pünkösd utáni évközi időben, vasárnaponként és hétköznaponként emlékezünk meg Üdvözítőnk értünk vállalt nagy tetteiről, valamint szentjeinkről is.
  5. A Pünkösd ünnepét követő hétfő, vagyis a Pünkösdhétfő, a Szentatya rendelkezése alapján, a 2018-as évtől kezdődően a katolikus egyházban Mária ünnep. A Boldogságos Szűz Máriát, mint az Egyház Édesanyát köszöntjük. Ez az ünnep kötelező emléknap, és az ünnepi szentmisét fehér színű miseruhában mutatunk majd be holnaphoz egy hétre, azaz Pünkösdhétfőn.
  6. Az előttünk álló héten van június hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön és pénteken a szentmisék este fél 6-kor (17.30) kezdődnek majd, ahogyan volt már ez a korábbi időszakban is. Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd szentségimádást végzünk.

- Pénteken pedig meglátogatom egyházközségünk azon betegeit, akiknél ez lehetséges. Az esti szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Jövő vasárnap van június hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise után megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz szokott módon a titokváltás.
  2. Miserend (2022. 05. 30-06. 05.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (BOCSKAI U.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Élő családért nm.

SZERDA, 7.30: Gyermek gyógyulásáért nm.

CSÜTÖRTÖK, 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nm.

PÉNTEK, 17.30: Rózsafüzértársulat élő és ✝ tagjaiért nm.

SZOMBAT, 7.30: A tisztítóhelyen szenvedő lelekekért nm.

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, szentségimádás

                  10.00: Szentmise

  1. Holnapután, azaz kedden imádkozzuk, énekeljük el az idei évben utolsó alkalommal a májusi litániát, hiszen kedden véget ér május hónapja.

2022-05-29
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás