HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2022. november 27-én

 

  1. Az elmúlt vasárnap volt az Országos Karitász-gyűjtés. Összesen 84.785.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából erre a célra. Ennek az összegnek egy részét, 35.000.- ft-ot továbbítottunk a Püspöki Hivatalhoz, a másik része pedig itt, helyben maradt karitatív célokra. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra.
  2. Szeretném jelezni a kedves híveknek, hogy az idei év adventjében is van városunknak adventi koszorúja, amelyen az adventi időszak egy-egy vasárnapján ünnepi formában gyújtjuk majd meg a gyertyákat. A mai napon a város szervezésében lesz a világítás felkapcsolása és az első gyertya meggyújtása, advent 2-dik vasárnapján a Református Egyház, a 3-dik vasárnap a Római Katolikus Egyház és a 4-dik vasárnap pedig a Görögkatolikus Egyház szertartásának keretében gyulladnak meg a városi adventi koszorún a gyertyák. Az adventi koszorú a Művelődési Központ előtti téren lesz elhelyezve, és itt végezzük el a gyertyagyújtási szertartásainkat advent vasárnapjain, amelyek délután 4-kor, (16.00) kezdődnek. Természetesen hívunk és várunk mindenkit ezekre a vasárnap délutáni közös imádságos találkozásainkra felekezeti hovatartozástól függetlenül.
  3. A holnapi nappal megkezdődnek az adventi hétköznapok, amelyekhez hozzá tartoznak a hajnali szentmisék, vagyis a roráte misék. Ezek a szentmisék hétköznaponként, hétfő kivételével, reggel 6-kor kezdődnek. Természetesen mindenkit, felnőtteket és gyerekeket is hívunk és várunk ezekre a szentmisékre, a korábbi évekhez hasonlóan. A hajnali misék végén, az áldás előtt elimádkozzuk közösen az Úr Angyala imádságunkat. A rózsafüzért pedig a szentmise után imádkozzuk majd el.
  4. Az elmúlt két hét folyamán összesen 30.000.- ft.- gyűlt össze a hívek adományából a karácsonyi virágokra, templomunk karácsonyi díszítésére. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Isten áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. Továbbra is várjuk a kedves testvérek adományait erre a célra.
  5. A helybeli gk. atya kezdeményezésére szeretnénk közös, ökumenikus ima estét tartani a békéért, a háború befejeződéséért, hogy legyen vége minél gyorsabban ennek az értelmetlen erőszakos emberi cselekedetnek.

Az előttünk álló héten, szerdán, november 30-án, a gk. templomban, az este 5-kor (17.00) kezdődő közös, ökumenikus liturgia keretében imádkozunk tehát a békéért. A házigazda, a gk. atya vezeti a szertartást, a helyi ref. főlelkész fog majd igét hirdetni, és jó magam pedig a Szentírásból fogok egy részt felolvasni és a békéért imádkozni. Várunk mindenkit szerda este is a gk. templomba, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

  1. Az előttünk álló héten van december hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön, pénteken és szombaton a szentmisék reggel 6-kor kezdődnek. Csütörtökön papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét majd szentségimádást végzünk erre a szándékra.

- Pénteken délelőtt pedig meglátogatom egyházközségünk betegeit. A reggeli szentmisét pedig a rózsafüzér-társulat élő és ✝ tagjaiért mutatjuk be, azt követően elénekeljük a Jézus Szíve litániát is.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel.

  1. Jövő vasárnap van december hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő szentmise végén megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, majd elvégezzük szentségimádásunkat, azt követően pedig titokcsere lesz.
  2. Már most jelzem a kedves híveknek, hogy hála Istennek erre az évre mindösszesen néhány nap, kevés hely, lehetőség van szentmiséket előjegyeztetni, beíratni, vagyis aki szeretne misét mondatni még ebben az éveben, kérem, jelezze az előttünk álló napokban, a plébánián. Ugyanakkor a jövő évre, 2023-ra is van már lehetőség szentmisék beiratására, szentmiséket előjegyeztetni.
  3. Miserend (2022. 11. 28-12. 04.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 6.00: ✝Béla áldozópapért nagymise.

SZERDA, 6.00: Egy szándékra nagymise.

CSÜTÖRTÖK, 6.00: Papjainkért, papi hivatásokért nagymise

PÉNTEK, 6.00: A rózsafüzértársulat élő és ✝tagjaiért nagymise

SZOMBAT, 6.00: A tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nagymise

   VASÁRNAP: 8.00: Szentmise, szentségimádás, titokváltás  

                   10.00: Szentmise


2022-11-27
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás