HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. augusztus 20-án

  1. Ma egy hete már tettem említést arról, hogy a mai napon, Szent István király főünnepén az esti órákban tartja Hajdúszoboszló városa az ünnepi megemlékezést. Ennek keretében lesz az új kenyér megáldása, megszentelése. A városi ünnepség a szabadtéri színpadnál ma este 19.30-kor kezdődik, és olyan 20.00 óra magasságában kerül sor a kényérmegáldásra, kenyérszentelésre. Erre a ma esti, városi ünnepségre is hívunk és várunk mindenkit.
  2. A hét folyamán, szerdán és csütörtökön nagytakarítás volt a plébánia épületében. Szeretném megköszönni azoknak az asszonyoknak a munkáját és segítségét, akik akár egyik, akár másik, vagy mindkét napon szívesen részt vettek plébániaépületünk nagytakarítási munkálataiban. Istenünk áldása kísérje mindannyiuk életét, családját, mindennapi munkájukat.
  3. Ma egy hete szintén tettem említést arról, hogy jövő vasárnap adunk hálát közösen a Jóistennek azért, hogy 30 éve áldozópappá szenteltek és 10 éve ebben az egyházközségben végzem a lelkipásztori munkát. A közös ünnepünkkel kapcsolatban még az alábbiakat szeretném hirdetni, kérni:

- Az ünnepi, hálaadó szentmise jövő vasárnap, augusztus 27-én délelőtt 10-kor kezdődik.

- Jövő vasárnapi ünnepi szentmisénk a beharangszókor a bevonulással veszi kezdetét. A plébániáról fogunk indulni, így kérem a képviselőtestületünk tagjait és a ministránsokat, hogy a szentmise előtt a plébánia épületéhez jöjjenek. Természetesen rossz idő esetén ez a bevonulás elmarad, akkor a sekrestyéből fogunk bevonulni a templomba.

- A bevonulást követően a szentmisét a szokásos módon mutatjuk be. Az ünnepi szentmise végén lesz majd az ünnepélyes befejező áldás, azt követően pedig elénekeljük a himnuszokat, végül a ministránsokkal, a képviselőkkel visszavonulunk a plébánia épületébe. Így ér véget az ünnepi szentmisénk, szertartásunk.

- A jövő vasárnapi ünnepi szentmisét követően szeretnénk mindenkit, aki megtisztel bennünket jelenlétével és hálás szívvel imádkozik és hálát ad velünk együtt, vendégül látni közösségi házunk hátsó, két nagy termében, ahogyan ezt már korábban is mondottam. A közös agapéra felajánlott süteményeket kérem, hogy az ünnepi mise előtt helyezzük majd el a teremben lévő asztalokon. Várunk tehát oda is mindenkit a szentmisét követően.

- Bízom benne, hogy semmi rendkívüli esemény nem zavarja meg közös ünneplésünket, és így méltón, Istennek tetsző módon adhatunk hálát ezen évfordulós ünnepünk alkalmával.

  1. A jövő vasárnapi hálaadó mise miatt a reggel 8-kor kezdődő szentmise csendes, olvasott mise lesz, a kápolnában pedig a szokott időben, azaz este 7-kor (19.00) kezdődik majd a szentmise.
  2. Házassági hirdetés:

Gyöngyösi Miklós ref. vallású, debreceni születésű helyben lakó nőtlen ifjú feleségül veszi

Hankó Zsanett róm. kat. vallású, nyíregyházi születésű helyben lakó hajadont.

Hirdetve 1X. Aki bármilyen akadályt tud e fiatal párról, kérem, jelezze a plébánián.

  1. Miserend (2023. 08. 21-27.):

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: Krisztina gyógyulásáért nagymise.

SZERDA, 7.30: Élő családért nagymise.

CSÜTÖRTÖK, 7.30: Domán Jánosné, Matild ✝temetési mise.

PÉNTEK, 7.30: Ágota ✝édesanyáért nagymise.

SZOMBAT, 7.30: ✝Béla áldozópapért nagymise.

VASÁRNAP: 8.00: Csendes, olvasott szentmise

                  10.00: Ünnepi, hálaadó szentmise

KÁPOLNA (Wesselényi u. 1/B):

VASÁRNAP: 19.00: Szentmise


2023-08-20
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás