HunEngDeuPln
háttér
 

Hirdetés 2023. február 26-án

 

  1. Nagyböjt kezdetén szeretném megköszönni azoknak a helybeli családoknak, személyeknek a kedvességét, figyelmességét, meghívását, akik a farsangi időszak alatt megtiszteltek egyrészt azzal, hogy elhívtak otthonukba, ahol együtt imádkozva Isten áldását kértük lakásukra, családtagjaikra, vagyis megszenteltük lakóházaikat, másrészt pedig azzal is megtiszteltek, hogy a terített asztal mellett közösen foglaltunk helyet. Isten áldása kísérje továbbra is életüket, családjukat és munkájukat.
  2. Továbbá szeretném megköszönni híveimnek azt is, hogy szép számmal voltunk jelen templomunkban pénteken, a keresztúti ájtatosságon és a szentmisén. Az előttünk álló pénteken este is várjuk híveinket ide, a plébániatemplomba erre a közös esti imádságra.
  3. Az elmúlt napok folyamán összesen 22.000.- ft. gyűlt össze híveink adományából a húsvéti virágokra, templomunk húsvéti díszítésére. Hálásan köszönöm meg mindenkinek az adományát és Istenünk áldását kérem minden jószándékú adakozóra.
  4. ahogyan már korábban is hirdettem, holnapután, kedden, az esti misét követően kezdődnek a passiópróbák a kápolnában.
  5. Az előttünk álló héten van március hónap elsőcsütörtökje, elsőpéntekje és elsőszombatja:

- Csütörtökön a szentmise este fél 6-kor (17.30) kezdődik. Papjainkért, papi hivatásokért mutatjuk be a szentmisét a kápolnában, majd szentségimádást végzünk.

- Pénteken délelőtt meglátogatom egyházközségünk betegeit, és az esti szentmisét a rózsafüzértársulat élő és ✝tagjaiért mutatjuk be, majd elénekeljük a Jézus Szíve litániát. Pénteken tehát itt, a plébániatemplomban este 5-től (17.00) rózsafüzér ima, fél 6-tól (17.30) keresztút, majd szentmise, végén Jézus Szíve litánia.

- Szombaton a szokásoknak megfelelően a reggeli szentmisét a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért mutatjuk be, ajánljuk fel a kápolnában.

  1. Jövő vasárnap van március hónap elsővasárnapja, így a reggel 8-kor kezdődő mise után megáldom a rózsafüzér-társulat titkait, megtartjuk szentségimádásunkat, majd azt követően lesz szokott módon a titokváltás.
  2. Miserend (2023. 02. 27-03. 05.):

KÁPOLNA (WESSELÉNYI U. 1/B):

HÉTFŐ, 7.30: Rózsafüzér ima

KEDD, 17.30: ✝Ernő, Ferenc és Béla áldozópapért nagymise, passiópróba

SZERDA, 7.30: Egy szándékra nagymise

CSÜTÖRTÖK 17.30: Papjainkért, papi hivatásokért nagymise

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

PÉNTEK, 17.00: Rózsafüzér ima

               17.30: Keresztúti ájtatosság

               18.00  Rózsafüzértársulat élő és ✝tagjaiért nagymise, Jézus Szíve litánia

KÁPOLNA (WESSELÉNYI U. 1/B):

SZOMBAT, 7.30: Tisztítóhelyen szenvedő lelkekért nagymise

PLÉBÁNIATEMPLOM (Bocskai u. 6.):

VASÁRNAP: 8.00: Szentmise

                    10.00: Szentmise

  1. Hamvazkodás a mise befejező áldása után.

2023-02-26
Szerző: Dr. Lipták József plébános
Heti hirdetés
facebook email nyomtatás