HunEngDeuPln
háttér
 

Közelgő eseményeink

Heti hirdetés bejegyzések

Hirdetés 2022. április 17-én

Hirdetés 2022. április 17-én - 2022. április 17.

Lelkigyakorlatunk estéin 62.445.- ft. gyűlt össze a hívek perselyadományából. Ebből az összegből 60.000.- ft-ot fogadott el Péter atya és hálás szívvel köszönte meg. Az összeg többi részét pedig a templom díszítésére adományozta. Jó magam is köszönettel tartozom mindazoknak, akik részt vettek ezeken az estéken és igyekeztek felkészülni egyházunk legnagyobb, legfontosabb ünnepére, a Húsvétra. ...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. április 10-én

Hirdetés 2022. április 10-én - 2022. április 10.

Ma egy hete a szentföld javára tartottunk országos gyűjtést. A hívek perselyadományából összesen 50.510.- ft. gyűlt össze. Ezt az összeget, azaz 50.000.- ft-ot a hét közepén adtam postára. Hálásan köszönöm meg mindenkinek a perselyadományát és Istenünk áldását kérem minden jó szándékú adakozóra. A templomunkban összegyűlt természetbeni adományokat a nagyhét elején juttatjuk el azok szá...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. április 3-án

Hirdetés 2022. április 3-án - 2022. április 3.

Amint mindannyian látjuk, a héten, csütörtökön kezdtük el a templomunk előtt lévő keresztünk felújítását, átépítését. Erről szeretném most néhány mondatban tájékoztatni a híveket: - Miután megbontottuk, világossá vált, hogy a kereszt felső része már évtizedekkel korábban megsérülhetett több alkalommal és több helyen is, hiszen hungarocellel tömítetté...
Tovább a részletekre...
hirdetés 2022. március 27-én

hirdetés 2022. március 27-én - 2022. március 27.

A hét folyamán, szerdán és csütörtökön történt a templomunk tornyában lévő harangok rendbetétele. Erről szeretnék most néhány szóban tájékoztatást nyújtani a híveknek: - A tavalyi felmérés szerint szükségessé vált a harangok felfüggesztésének, tartószerkezetének és ebből következően a villamosításuknak, valamint a harangnyelveknek is a cseréje.
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. március 20-án

Hirdetés 2022. március 20-án - 2022. március 20.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni mindazoknak a helybeli híveknek a kedvességét és figyelmességét, akik Szt. József, Anyaszentegyházunk fővédőszentjének ünnepe alkalmából akár személyesen, akár telefonon, vagy pedig a hírközléstechnika, az informatika eszközeit használva felköszöntöttek, továbbá imáikban is megemlékeztek rólam, valamint átadták ajándékaikat. Isten áldása kísérje minden jó sz...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. március 13-án

Hirdetés 2022. március 13-án - 2022. március 13.

A püspökkari körlevéllel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni: - Kérek mindenkit, aki szeretne tartósélelmiszert hozni, az tegye meg az előttünk álló napokban, hetekben, hozza ide a templomba és hagyjuk ott a hátsó padok mögött. - Az elmúlt napokban ismét beszéltem immáron egyházmegyénk karitász igazgatójával, aki arról t...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. március 6-án

Hirdetés 2022. március 6-án - 2022. március 6.

Nagyböjt kezdetén szeretném megköszönni azoknak a helybeli családoknak, személyeknek a kedvességét, figyelmességét, akik a farsangi időszak alatt megtiszteltek azzal, hogy elhívtak otthonukba, ahol együtt imádkozva Isten áldását kértük lakásukra, családtagjaikra, és külön köszönöm azoknak, akikkel a terített asztal mellett is közösen foglaltunk helyet. Isten áldása kísérje továbbra is életüket és m...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022 február 27-én

Hirdetés 2022 február 27-én - 2022. február 27.

Az előttünk álló héten, szerdán van hamvazószerda, vagyis az idei évben a nagyböjti időszak kezdete. Ezzel az ünnepnappal valamint a nagyböjttel kapcsolatban az alábbiakat szeretném hirdetni: - Hamvazószerdán a szentmise keretében megszenteljük, megáldjuk azt a hamut, amivel meg is hamvazkodunk. Ezen a napon, tehát hamvazószerdán a szentmise a korábbi évekhez hasonlóan...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022. február 20-án

Hirdetés 2022. február 20-án - 2022. február 20.

Jövő vasárnap van február hónap utolsó vasárnapja, vagyis ekkor tartjuk országos gyűjtésünket a katolikus iskolák javára. Egyházmegyénkben 10 ilyen intézmény működik. A jövő vasárnapi szentmisék perselyadományát tehát erre a célra fordítjuk. Kérem, hogy így adakozzunk jövő vasárnap a szentmiséinken a perselybe. Jövő vasárnap nemcsak február hónap utolsó vasárnapja, hanem az idei évben ...
Tovább a részletekre...
Hirdetés 2022 február 13-án

Hirdetés 2022 február 13-án - 2022. február 13.

Az elmúlt másfél hónap folyamán, vagyis az idei év első heteiben 94.000.- ft. gyűlt össze híveink adományából templomunk felújítására. Természetesen ezeket az adományokat, valamint még a későbbiekben befolyó adományokat is templomunk külső összhangjának megvalósítására, elvégzésére fordítjuk majd, hiszen templomunk külső szentelési ünnepségéig, a templombúcsúig szeretnénk a tavaszra beterveze...
Tovább a részletekre...
      ... 7 8 9 10 11 
12
  13 14 15 16 17 ...